Chronimy ceny ciepła

 

1 marca 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które chronią odbiorców wrażliwych przed skutkami wzrostu cen ciepła.

Aby ograniczyć koszty ogrzewania rząd wprowadził nadzwyczajne rozwiązanie, gwarantujące, że maksymalny wzrost cen za dostawę ciepła systemowego nie może przekroczyć 40 proc. ceny obowiązującej 30 września 2022 r.

Gwarancja obejmuje pełną cenę płaconą przez odbiorcę, czyli wartość całego rachunku za ciepło wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi.

W praktyce, dla wielu odbiorców oznacza to znaczące oszczędności i niższe opłaty na koniec sezonu grzewczego.

 

Od kiedy i jak długo obowiązują nowe zasady wsparcia?

 

Mechanizm wsparcia odbiorców ciepła wchodzi w życie 1 marca 2023 r. po opublikowaniu przez Prezesa URE maksymalnych cen dostawy ciepła dla każdej grupy taryfowej w poszczególnych, lokalnych systemach ciepłowniczych. Nadzwyczajne rozwiązania rządu chroniące odbiorców ciepła mają obowiązywać do końca 2023 r.

Obniżone ceny obowiązują z mocą wsteczną od 1 października 2022 r. Nadpłaty powstałe za okres od października 2022 r. do końca lutego 2023 r. zostaną rozliczone poprzez korekty faktur.

 

 

Kto skorzysta z ochrony cen ciepła?

Ochroną zostali objęcie wszyscy tzw. wrażliwi odbiorcy ciepła systemowego, w tym gospodarstwa domowe i podmioty użyteczności publicznej:

 

 

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z ochrony przed wzrostem cen ciepła?

System wsparcia obejmuje wszystkich odbiorców wrażliwych objętych nadzwyczajnymi rozwiązaniami rządu. Aby z niego skorzystać odbiorcy wrażliwi tj. ich pełnomocnicy (np. zarządca wspólnoty mieszkaniowej) muszą złożyć oświadczenia do swojego sprzedawcy ciepła (dystrybutor ciepła). Mieszkańcy nie muszą nic w tym zakresie robić. Nie obowiązują także żadne limity zużycia ciepła.

To na sprzedawcy ciepła ciąży obowiązek korekty cen i poinformowania o tym klientów. Ewentualne nadpłaty powstałe od października 2022 r. do końca lutego 2023 r. zostaną rozliczone poprzez korektę faktur. W praktyce dla części odbiorców oznacza to niższe rachunki za ogrzewanie na koniec sezonu grzewczego.

Informacje o rynku

Wzmocnienie ochrony odbiorców ciepła w ramach nadzwyczajnych rozwiązań polskiego rządu to konsekwencja destabilizacji rynków surowcowych, wywołanych przez agresywną politykę energetyczną i militarną Rosji. W Polsce, podobnie jak w całej Europie, przełożyło się to na gwałtowny wzrost rynkowych cen energii, w tym ciepła, którego wytwarzanie opiera się gównie na surowcach kopalnych. 

 

W odróżnieniu od cen energii elektrycznej, stawki płacone za ciepło z sieci ciepłowniczych znacząco różnią się w poszczególnych miastach i gminach. Energii cieplnej nie można przesyłać na duże odległości. Z tego powodu również po wprowadzeniu przez rząd mechanizmu ograniczającego wzrost cen ciepła, koszty ogrzewania nadal będą zróżnicowane w poszczególnych miastach, w zależności od szeregu czynników, takich jak sposób wytwarzania ciepła, rodzaj paliwa, wydajność i wielkość jednostki wytwórczej, a także wielkość i stan techniczny systemu dystrybucji ciepła.

Jakie przepisy regulują ochronę cen ciepła

Rozwiązanie to reguluje ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Warto oszczędzać ciepło

Niezależnie od aktualnych cen ciepła i obowiązujących systemów wsparcia, warto oszczędzać energię, w tym ciepło. Najtańsza energia to ta, która nie została zmarnowana, ponieważ zaoszczędzone ciepło nic nie kosztuje. Istnieje wiele sposobów pomagających na racjonalne korzystanie z ogrzewania, co w praktyce oznacza niższe rachunki. Więcej informacji o oszczędzaniu ciepła wraz z praktycznymi poradami jak ograniczać wydatki na ogrzewanie znajdziesz na stronie www.liczysiecieplo.pl.

 

Oszczędzając ciepło dbamy zarówno o obniżenie swoich rachunków, jak i środowisko w którym żyjemy. Nawet jeśli odbiorca nie ma zainstalowanego indywidualnego licznika ciepła, zmniejszenie zużycia finalnie powoduje obniżenie kosztów ogrzewania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Mechanizm chroniący przed wzrostem cen ciepła obejmuje wszystkich odbiorców wrażliwych objętych nadzwyczajnymi rozwiązaniami rządu. Rządowym wsparciem zostali odbiorcy ciepła systemowego, w tym gospodarstwa domowe i podmioty użyteczności publicznej:

  • gospodarstwa domowe,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • placówki oświatowe,
  • jednostki organizacji pomocy społecznej,
  • podmioty publicznej opieki zdrowotnej,
  • kościoły,
  • organizacje pozarządowe.

System wsparcia odbiorców obejmuje wszystkich odbiorców wrażliwych objętych nadzwyczajnymi rozwiązaniami rządu. Aby z niego skorzystać odbiorcy wrażliwi tj. ich pełnomocnicy muszą złożyć oświadczenia do swojego sprzedawcy ciepła. Mieszkańcy nie muszą nic w tym zakresie robić.

Nie wprowadzono żadnych limitów zużycia ciepła objętego wsparciem.

Różnicę wynikającą z poziomu realnej ceny rynkowej i ceny ciepła na rachunkach odbiorców pokryje rząd. 

Mechanizm chroniący odbiorców przed gwałtownym wzrostem cen obejmuje wszystkie opłaty składające się na końcową cenę ciepła. W praktyce oznacza to objęcie wsparciem całości kosztów ciepła ujętych na rachunku końcowym odbiorcy. Maksymalna cena ciepła będzie ustalana poprzez powiększanie o 40% cen ciepła stosowanych na dzień  30/09/2022.

Stawki za ciepło z sieci ciepłowniczych znacząco różnią się w poszczególnych systemach ciepłowniczych w zależności od szeregu czynników. Są to m.in. sposób wytwarzania ciepła, rodzaj paliwo, wydajność i wielkość jednostki wytwórczej, a także wielkość i stan techniczny systemu dystrybucji ciepła. Oszczędności dla odbiorców będą wynikać z obowiązujących cen ciepła w danym mieście ograniczonych do ceny maksymalnej określonej zgodnie z ustawą.     

Mechanizm wsparcia odbiorców ciepła wchodzi w życie 1 marca 2023 roku po ogłoszeniu nowych cen maksymalnych przez Prezesa URE. Zgodnie z ustawą obowiązującą od 15 lutego br., nadzwyczajne rozwiązania rządu chroniące odbiorców ciepła mają obowiązywać do końca 2023 r.

Ustawodawca w celu ochrony wrażliwych odbiorców ciepła, przede wszystkim gospodarstw domowych oraz podmiotów użyteczności publicznej, zdecydował się na wprowadzenie mechanizmu ograniczającego maksymalny wzrost cen energii cieplnej do 40 proc. cen obowiązujących 30 września 2022 r. Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony tej grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od realnego wzrostu rynkowych cen ciepła, w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się ceny dopuszczające maksymalny wzrost na poziomie 40 proc. Zasada ta obowiązuje w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy działają wstecznie z korzyścią dla odbiorców. Oznacza to, że nawet jeśli znaczący wzrost ceny ciepła (ponad 40% w stosunku do 30 września 2022 r.) został wprowadzony przed wejściem w życie ustawy, to odbiorcy należy się zwrot opłat przekraczających wprowadzony limit ceny za okres od 1 października 2022 r. do chwili sporządzenia korekty, jeśli w tym okresie cena ciepła przekraczała ustalony poziom.

WAŻNE!

Uprzejmie informujemy, że w sprawie składania oświadczeń dla podmiotów uprawnionych do rekompensaty, zgodnie z ustawą z 22 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, prosimy o kontakt z odpowiednim Biurem Obsługi Klienta lub lokalnym dystrybutorem ciepła:

Toruń

PGE Toruń

Biuro Sprzedaży i Obsługi Klienta

email: bok.pgetorun@gkpge.pl

telefon: 56 65 94 340

Gryfino

Biuro Obsługi Klienta

email: cieplo.gryfino.ecszczecin@gkpge.pl

telefon: 91 822 44 44

Siechnice

Biuro Obsługi Klienta

email: bok@kogeneracja.com.pl

telefon: 71 323 83 33

Zielona Góra

Biuro Obsługi Klienta

email: bok@ec.zgora.pl

telefon: 68 42 90 300

Zgierz

Biuro Obsługi Klienta

email: bok.ezzgierz@gkpge.pl

telefon: 42 243 50 17

Gorzów Wielkopolski

Biuro Obsługi Klienta

email: fok.ecg@gkpge.pl

telefon: 95 733 41 00