PGE Paliwa specjalizuje się w dostawach paliw produkcyjnych – węgla i biomasy – na polskim rynku energii. Świadczymy także usługi związane z logistyką dostaw. Naszymi Klientami są, oprócz spółek z Grupy PGE w Polsce,  zakłady energetyczne, ciepłownicze, odbiorcy przemysłowi oraz firmy pośredniczące w handlu węglem i biomasą zlokalizowane w całej Polsce.

Zespół PGE Paliwa tworzą eksperci świetnie znający specyfikę polskiego rynku paliwowego, utrzymujący międzynarodowe kontakty i najwyższe standardy zaopatrzenia, wypracowane wspólnie z największymi producentami węgla w kraju i na świecie. Nasz profesjonalizm i zaangażowanie gwarantuje Klientom terminowe dostawy paliw i obsługę na najwyższym poziomie.

Dzięki współpracy z Jera Trading nasza firma wzbogaciła ofertę paliw energetycznych i wzmocniła swoją pozycję na rynku węgla i biomasy w Polsce .

pgeenergiaciepla_site