Zakład Odzysku Węgla – ZOWER powstał w roku 2003 w Czerwionce – Leszczynach. Ponieważ jednym z głównych celów elektrowni jest minimalizowanie skutków swojej działalności dla środowiska, wybudowano zakład, który eksploatuje składowisko odpadów pogórniczych. Stało się ono źródłem tańszego paliwa dla rybnickiej elektrowni. 
Firma ZOWER rocznie przerabia ok. 1,5 mln ton odpadów odzyskując ok. 10% węgla. Dodatkowo ZOWER spełnia pozytywną rolę w zakresie ochrony złóż kopalin.
Projekt zakładu przewiduje zmniejszenie objętości hałdy o 20%, a następnie zagospodarowanie terenu (65 ha) jako obszaru zadrzewionego. W przyszłości zrekultywowane składowisko pozwoli na stworzenie bazy rekreacyjnej.

 

"ZOWER" Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 75

44–207 Rybnik

tel. +48 32 433 07 22, +48 32 433 07 23
fax. +48 32 433 07 24
zower@zower.pl