TOREC Sp. z o.o. to  przedsiębiorstwo usługowo-handlowe działające na rynku od 1995 roku, z siedzibą w Toruniu. Większościowym udziałowcem „TOREC” Sp. z o.o. jest PGE Toruń S.A. Działalność gospodarcza „TOREC” Sp. z o.o. koncentruje się obecnie na działalności handlowej (głównie handel węglem oraz w mniejszym zakresie biomasą) oraz działalności usługowej – obejmującej świadczenie kolejowych usług bocznicowych, przeładunkowych, transportowych oraz w zakresie składowania towarów. TOREC Sp. z o.o. prowadzi także aktywne działania w kierunku rozwoju lokalnego rynku biomasy oraz zwiększenia wolumenu jej sprzedaży.

 

TOREC Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 6
87-100 Toruń
tel. 56 65-94-551 (sekretariat)
fax. 56 64-85-848
torec@torec.pl