Elektrownia w Rybniku (PGE Energia Ciepła Oddział w Rybniku) jest największą elektrownią na Górnym Śląsku. Jest elektrownią o znaczeniu systemowym, to znaczy pracującą na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Elektrownia w Rybniku, oprócz swojej podstawowej działalności, jest także zaangażowana w życie regionu, patronując takim wydarzeniom jak Dni Rybnika, Piknik Lotniczy czy projekt naukowy Silesian Greenpower.

Dyrektorem Oddziału jest Wojciech Sobczak.

 

Dane produkcyjne za 2017 rok:

Charakterystyka:

 • Moc zainstalowana: 1 840 MWe
 • Moc elektryczna zainstalowana  stan na 2017 r. - 1840 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana stan na 2017 r. - 57 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 7,237 TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) – 6,598 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) – 0,223 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) – 0,096 PJ
 • Sprawność wytwarzania energii elektrycznej brutto: 37,44 %

 

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność:

IMOS 1 = 94,6%

IMOS 2 = 92,8%

 • Emisyjność produkcji energii elektrycznej: 0,896 [t CO2/MWh] – wskaźnik na produkcję brutto
 • Emisja CO2: 6,48 mln t

Oddział w Rybniku, prowadzony przez  PGE Energia Ciepła S.A. jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Zakład dokonał zgłoszenia do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i przekazał „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik”.

 • Miasto:
  Rybnik
 • Typ obiektu:
  Elektrownia
 • PGE Energia Ciepła Oddział w Rybniku

 • 44-207 Rybnik
  ul. Podmiejska
 • +48 32 739 1000
 • + 48 32 739 1206
pgeenergiaciepla_site