Dane produkcyjne za 2017 rok:

Charakterystyka:

  • Moc zainstalowana: 1 840 MWe
  • Moc osiągalna: 1 790 MWe
  • Moc cieplna: 57 MWt (moc stacji ciepłowniczych)
  • Sprawność wytwarzania energii elektrycznej brutto: 37,44 %

 

Technologia odsiarczania i emisja CO2

  • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność:

IMOS 1 = 94,6%

IMOS 2 = 92,8%

  • Emisyjność produkcji energii elektrycznej: 0,896 [t CO2/MWh] – wskaźnik na produkcję brutto
  • Emisja CO2: 6,48 mln t