Dane dla KOGENERACJI SA (razem EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie) na koniec 2021 r.:

  • Moc elektryczna zainstalowana - 418 MWe
  • Moc cieplna zainstalowana - 1080 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 1,291 TWh
  • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 1,051 TWh
  • Produkcja ciepła (brutto) - 10,870 PJ
  • Produkcja ciepła (netto) - 10,608 PJ
  • Sprawność wytwarzania EE brutto 82,40 %

Technologia odsiarczania i emisja CO2

  • Sprawność odsiarczania powyżej 94 %
  • Emisyjność produkcji EE - 0,411 Mg/MWh [t CO2/MWh]
  • Emisja CO(mln t) - 1 468 665 Mg