Dane dla EC w Gdańsku za 2017 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana - 221 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana - 692 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 0,923 TWh
 • Produkcja ciepła 8,081 PJ

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 96,3%
 • Emisja CO2 - 1 237 941,64 Mg
PGE Energia Ciepła_oddział Wybrzeże, elektrociepłownia Gdynia.

Dane dla EC w Gdyni za 2017 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana - 110,0 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana - 462 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 0,459 TWh
 • Produkcja ciepła - 4,083 PJ

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 96,3%
 • Emisja CO2 - 668 687,43 Mg


pgeenergiaciepla_site