Elektrociepłownia w Gdańsku - dane za 2019:

  • Moc zainstalowana elektryczna: 221 MWe
  • Moc zainstalowana cieplna: 692 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (netto):  723 GWh
  • Produkcja ciepła (netto): 7 979 TJ

Elektrociepłownia w Gdyni - dane za 2019:

  • Moc zainstalowana elektryczna: 110  MWe
  • Moc zainstalowana cieplna: 462 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (netto):  389 GWh
  • Produkcja ciepła (netto): 3 777 TJ

Technologia odsiarczania i emisja CO2

  • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 96,3%
  • Emisja CO2 - 1 237 941,64 Mg
PGE Energia Ciepła_oddział Wybrzeże, elektrociepłownia Gdynia.