Dane dla EC w Gdańsku za 2018 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana - 221 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana - 930 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 0,923 TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) – 0,769 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) 8,081 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) -  7,978 PJ

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 96,3%
 • Emisja CO2 - 1 237 941,64 Mg
PGE Energia Ciepła_oddział Wybrzeże, elektrociepłownia Gdynia.

Dane dla EC w Gdyni za 2018 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana - 110,0 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana - 577 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 0,459 TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 0,366 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) - 4,083 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) - 4,026 PJ

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 96,3%
 • Emisja CO2 - 668 687,43 Mg