Elektrociepłownia w Gdańsku - dane za 2020:

 • Moc zainstalowana elektryczna: 221 MWe
 • Moc zainstalowana cieplna: 692 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto):  864 GWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto):  716 GWh
 • Produkcja ciepła (brutto): 7 962 TJ
 • Produkcja ciepła (netto): 7 819 TJ

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 93,5%
 • Emisja CO2 - 1 176 100 Mg
PGE Energia Ciepła_oddział Wybrzeże, elektrociepłownia Gdynia.

Elektrociepłownia w Gdyni - dane za 2020:

 • Moc zainstalowana elektryczna: 110  MWe
 • Moc zainstalowana cieplna: 462 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto):  483 GWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto):  391 GWh
 • Produkcja ciepła (brutto): 3 732 TJ
 • Produkcja ciepła (netto): 3 666 TJ

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 85,7%
 • Emisja CO2 - 639 568 Mg
PGE Energia Ciepła_oddział Wybrzeże, elektrociepłownia Gdynia.