Elektrociepłownia w Gdańsku - dane za 2021:

 • Moc zainstalowana elektryczna: 221 MWe
 • Moc zainstalowana cieplna: 822 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto):  941 GWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto):  731 GWh
 • Produkcja ciepła (brutto): 9 025 TJ
 • Produkcja ciepła (netto): 8 870 TJ

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 93,76%
 • Emisja CO2 - 1 335 356 Mg
PGE Energia Ciepła_oddział Wybrzeże, elektrociepłownia Gdynia.

Elektrociepłownia w Gdyni - dane za 2021:

 • Moc zainstalowana elektryczna: 110  MWe
 • Moc zainstalowana cieplna: 462 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto):  472 GWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto):  383 GWh
 • Produkcja ciepła (brutto): 4 165 TJ
 • Produkcja ciepła (netto): 4 098 TJ

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 93,31%
 • Emisja CO2 - 668 712 Mg
PGE Energia Ciepła_oddział Wybrzeże, elektrociepłownia Gdynia.