PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu jest podstawowym wytwórcą ciepła dla miasta Zgierza, a także głównym dostawcą energii elektrycznej dla Parku Przemysłowego Boruta – Zgierz. Oddział współpracuje z władzami miasta przy realizacji wspólnego celu – współspalania przetworzonych na paliwo alternatywne, odpadów komunalnych.

Elektrociepłownia prowadzi również pobór i uzdatnianie wody oraz działalność usługową w zakresie sprzedaży detalicznej dla mieszkańców miasta i okolic szerokiej gamy asortymentów węgla z własnego składu opałowego.

Dyrektorem Oddziału jest Grzegorz Dolecki.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu na koniec 2017 r.:

  • Moc zainstalowana elektryczna stan na koniec października 2018 r. - 39 MWe
  • Moc zainstalowana cieplna stan na koniec października 2018 r. - 111 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (brutto) za 2017 r. - 0,115 TWh
  • Produkcja ciepła za 2017 r. - 0,550 PJ
  • Nowe przyłączenia na rynkach ciepła: 0,7 MWt
  • Długość sieci ciepłowniczych: 45,5 km
  • Liczba użytkowników ciepła sieciowego: 0,035 mln

 

pgeenergiaciepla_site