PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu prowadzi działalność na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej. Elektrociepłownia w Zgierzu jest podstawowym wytwórcą i dystrybutorem energii cieplnej dla miasta Zgierza, a także głównym dostawcą energii elektrycznej dla Parku Przemysłowego „Boruta” w Zgierzu.

Elektrociepłownia Zgierz wywodzi się ze struktur Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” .

Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu powstał w 2010 roku w procesie konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE.  

Majątek wytwórczy Oddziału Elektrociepłownia w Zgierzu stanowi fluidalno-pyłowy kocioł energetyczny o mocy 69MWt opalany węglem brunatnym, produkujący parę technologiczną o ciśnieniu 9 MPa i temperaturze 510°C oraz dwa turbozespoły parowe o mocy 22,4 MWe i 16,7 MWe. Uzupełnienie stanowią dwa kotły energetyczne, rezerwowo-szczytowe, dwupaliwowe, opalane gazem ziemnym i olejem lekkim.   

Wojciech Portacha – p.o. dyrektora Oddziału.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu:

  • Moc zainstalowana elektryczna stan na koniec 2019 r. - 44 MWe
  • Moc zainstalowana cieplna stan na koniec 2019 r. - 111 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (brutto) za 2019 r. - 0, 949 TWh
  • Produkcja energii elektrycznej (netto) za 2019 r. - 0, 811 TWh
  • Produkcja ciepła (brutto) za 2019 r. - 0,512 PJ
  • Produkcja ciepła (netto) za 2019 r. - 0,489 PJ
  • Długość sieci ciepłowniczych: 44 km
  • Długość linii energetycznej: 6kV i 0,4kV: 36 km