PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie jest producentem ciepła i energii elektrycznej, zaspokajającym ponad połowę potrzeb grzewczych Rzeszowa.

Elektrociepłownia w Rzeszowie stosuje technologie przyjazne środowisku, promuje ciepło sieciowe i wzrost świadomości proekologicznej m.in. w aspekcie gospodarowania odpadami. Od wielu lat konsekwentnie realizowane są programy, które ograniczają oddziaływanie elektrociepłowni na środowisko naturalne. Ponadto, oddział wspiera wydarzenia kulturalne i edukacyjne m.in. od 10 lat uczestniczy w Interaktywnym Pikniku Wiedzy pn. „Dzień Odkrywców”, w tym wielokrotnie jako sponsor główny. Oddział w Rzeszowie jest także właścicielem Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, która posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Centralnego.

Dyrektorem Oddziału jest Grzegorz Gilewicz

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie:

  • Moc elektryczna zainstalowana stan na koniec października 2018 r. - 141 MWe
  • Moc cieplna zainstalowana stan na koniec października 2018 r.- 528 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (brutto) za 2017 r. - 0,669 TWh
  • Produkcja energii elektrycznej (brutto) za 2017 r. - 1,609 PJ

Bloki energetyczne podstawowe:

  • Blok gazowo-parowy BGP
  • Blok gazowo-silnikowy BGS (4 silniki Rolls-Royce)
  • Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE)

Kotły wodne szczytowe:

  • 4 x WR - 25
  • 2 x WP – 120
pgeenergiaciepla_site