PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie jest producentem ciepła i energii elektrycznej, zaspokajającym ponad połowę potrzeb grzewczych miasta Rzeszowa.

Elektrociepłownia w Rzeszowie stosuje technologie przyjazne środowisku, promuje ciepło sieciowe i wzrost świadomości proekologicznej m.in. w aspekcie gospodarowania odpadami komunalnymi. Od wielu lat konsekwentnie realizowane są programy, które ograniczają oddziaływanie elektrociepłowni na środowisko naturalne. Ponadto, oddział wspiera lokalne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Instalacja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Oprócz zwiedzania, prowadzone są warsztaty edukacyjne przez pracowników Oddziału. Poruszane zagadnienia oraz sposób prowadzenia warsztatów spotkały się z uznaniem i zyskały wysokie oceny wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli lokalnych szkół. Na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie zlokalizowana jest równieżInstalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), w której są termicznie przekształcane odpady komunalne, w większości pochodzące z miasta i okolicznych gmin.

Dyrektorem Oddziału jest Paweł Majewski.

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie:

 • Moc elektryczna zainstalowana stan na koniec 2020 r. - 141 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana stan na koniec 2020 r.- 528 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) za 2020 r. - 0,892 TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) za 2020 r. - 0,854 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) za 2020 r. - 2,006 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) za 2020 r. - 1,874 PJ

Bloki energetyczne podstawowe:

 • Blok gazowo-parowy BGP
 • Blok gazowo-silnikowy BGS (4 silniki Rolls-Royce)
 • Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE)

Kotły wodne szczytowe:

 • 4 x WR - 25
 • 2 x WP – 120