PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie jest producentem ciepła i energii elektrycznej, zaspokajającym ponad połowę potrzeb grzewczych Rzeszowa.

Elektrociepłownia w Rzeszowie stosuje technologie przyjazne środowisku, promuje ciepło sieciowe i wzrost świadomości proekologicznej m.in. w aspekcie gospodarowania odpadami. Od wielu lat konsekwentnie realizowane są programy, które ograniczają oddziaływanie elektrociepłowni na środowisko naturalne. Ponadto, oddział wspiera wydarzenia kulturalne i edukacyjne m.in. od 10 lat uczestniczy w Interaktywnym Pikniku Wiedzy pn. „Dzień Odkrywców”, w tym wielokrotnie jako sponsor główny. Oddział w Rzeszowie jest także właścicielem Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, która posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Centralnego.

Dyrektorem Oddziału jest Paweł Majewski.

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie:

 • Moc elektryczna zainstalowana stan na koniec 2019 r. - 141 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana stan na koniec 2019 r.- 528 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) za 2017 r. - 0,669 TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) za 2017 r. - 0,641 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) za 2017 r. - 1,962 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) za 2017 r. - 1,852 PJ

Bloki energetyczne podstawowe:

 • Blok gazowo-parowy BGP
 • Blok gazowo-silnikowy BGS (4 silniki Rolls-Royce)
 • Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE)

Kotły wodne szczytowe:

 • 4 x WR - 25
 • 2 x WP – 120