PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków jest największym wytwórcą energii elektrycznej i cieplnej na Lubelszczyźnie.

Dyrektorem Oddziału jest Paweł Okapa.

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków:

 • Moc elektryczna zainstalowana stan na koniec 2019 r. - 247 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana stan na koniec 2019 r. - 592 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) za 2019 r. - 1,091 TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) za 2019 r. - 1,062 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) za 2019 r. - 2,940 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) za 2019 r. -  2,856 PJ
 • Bloki energetyczne: Blok gazowo-parowy, producent  ANSALDO / LURGI (2002) (231 MWe, 185 MWt)

Kotły szczytowe:

 • Kotły wodne WP -70 nr 1 i 2, producent  RAFAKO Racibórz (1976)  (81 MWt)
 • Kotły wodne WP-120 nr 3 i 4, producent  RAFAKO Racibórz (1979 i 1985)  (140 MWt)
 • Sprawność energetyczna BGP brutto - 77,6%, Sprawność kotłowni – 86,7%

Emisyjność produkcji:         

 • Pył – 21,7 Mg/rok; 0,002 kg/GJ         
 • SO2 - 88,0 Mg/rok; 0,009 kg/GJ         
 • NOx - 403,4 Mg/rok; 0,042 kg/GJ         
 • CO – 60,2 Mg/rok; 0,006 kg/GJ
 • Emisja roczna CO2: 538 876 Mg

 

pgeenergiaciepla_site