PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach jest największym producentem energii cieplnej w Kielcach. Elektrociepłownia zajmuje się także przesyłem i dystrybucją ciepła do części mieszkańców Kielc.

Dyrektorem Oddziału jest Zbigniew Duda.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach:

 • Moc elektryczna zainstalowana na koniec - 17,6 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana na koniec - 315 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej - 85 MWh

Sprawność wytwarzania brutto*:

 • Blok Węglowy TG-1 Średnioroczna sprawność ogólna 81,6%
 • Blok Biomasowy TG-2 Średnioroczna sprawność ogólna 31,1%
 • Kotły Wr-25  Średnioroczna sprawność wytwarzania ciepła 83,2%
 • Kocioł WP-140  Średnioroczna sprawność wytwarzania ciepła 86,6%

Technologia odsiarczania i emisja CO2

Emisyjność produkcji:

 • SO2 - 796,1 Mg
 • NOx - 381,9 Mg
 • pył - 134,5 Mg
 • CO - 101,2 Mg

Emisja roczna CO2 w 2017 r. wyniosła 197 402 Mg (ETS)

 

pgeenergiaciepla_site