PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach jest największym producentem energii cieplnej w Kielcach. Elektrociepłownia zajmuje się także przesyłem i dystrybucją ciepła do części mieszkańców Kielc. Udział kieleckiej elektrociepłowni w rynku ciepła w Kielcach wynosi ok. 60%. Elektrociepłownia produkuje ponadto energię elektryczną w skojarzeniu z produkcją energii cieplnej.

Dyrektorem Oddziału jest Zbigniew Duda.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach za 2020 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana na koniec - 17,6 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana na koniec - 315 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) za 2020 r. - 91 508 MWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) za 2020 r. - 78 563 MWh
 • Produkcja ciepła (brutto) za 2020 r. - 1,536 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) za 2020 r. - 1,477 PJ

Sprawność wytwarzania brutto*:

 • Blok Węglowy TG - 1 Średnioroczna sprawność ogólna 83,2%
 • Blok Biomasowy TG - Średnioroczna sprawność ogólna 45,6%
 • Kotły Wr - 25  Średnioroczna sprawność wytwarzania ciepła 84,8%
 • Kocioł WP - 140  Średnioroczna sprawność wytwarzania ciepła 83,9% (dane za 2019 r.)

Technologia odsiarczania i emisja CO2

Emisyjność produkcji:

 • SO2 - 630,9 Mg
 • NOx - 295,4 Mg
 • pył - 81,3 Mg
 • CO - 78,3 Mg

Emisja roczna CO2 w 2020 r. wyniosła 167 680 Mg (ETS)