PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim jest największym producentem ciepła dla Gorzowa Wielkopolskiego i jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w regionie.

Oddział podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając potrzebujących oraz promując edukację, kulturę i sztukę.

Na początku 2017 r. w elektrociepłowni oddany został do użytkowania nowy blok gazowo-parowy, dzięki czemu znacząco spadła emisja dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz tlenków azotu.

W latach 2014-2017 Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp. wraz z Miastem Gorzów zrealizowała Projekt Centrum, którego podstawowym celem była poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez likwidację starych pieców kaflowych w śródmieściu i podłączenie budynków do miejskiego systemu cieplnego zasilanego z elektrociepłowni.

Dyrektorem Oddziału jest Wojciech Dobrak.

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim:

 • Moc elektryczna zainstalowana stan na koniec 2020 r. - 237 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana stan na koniec 2020 r. - 368 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) za 2020 r. - 1,018 TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) za 2020 r. - 0,989 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) za 2020 r. - 1,735 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) za 2020 r. - 1,695 PJ

Bloki energetyczne:

EC I – blok gazowo-parowy o mocy 54,5 MWe

EC II – blok węglowy o mocy 32 MWe

EC III – blok gazowo-parowy o mocy 138 MWe

 • Kotłownie lokalne: 12 kotłowni lokalnych o łącznej mocy 4,143 MWt
 • Sprawność wytwarzania brutto: 70,58%

Wytwarzanie:

 • Paliwo: gaz ziemny zaazotowany ze źródeł lokalnych oraz gaz systemowy, węgiel kamienny, olej opałowy
 • Emisyjność produkcji ciepła: 0,079 Mg/GJ
 • Emisyjność produkcji energii elektrycznej: 0,297 Mg/MWh
 • Emisja roczna CO2: 438 743 Mg

Dystrybucja ciepła:

 • Sieć ciepłownicza: 131,5 km 

 

 

Pogotowie ciepłownicze: 993

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. E. Zawackiej  w Gorzowie Wielkopolskim

PGE Energia Ciepła Oddział elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 197/6 o pow. 633 m2 położonej w obrębie 3 Wawrów przy ul. E. Zawackiej w Gorzowie Wlkp., dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00115172/9

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 • Miasto:
  Gorzów Wlkp.
 • Typ obiektu:
  Elektrociepłownia
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim

 • 66 - 400 Gorzów Wlkp.
  ul. Energetyków 6
 • +48 95 733 41 00
 • +48 95 732 30 12
pgeenergiaciepla_site