PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy jest głównym producentem energii elektrycznej i ciepła w Bydgoszczy.

W skład Oddziału Elektrociepłowni w Bydgoszczy wchodzą dwie jednostki produkcyjne:

Elektrociepłownia Bydgoszcz I – zaopatrująca obecnie w ciepło zachodnią i centralną część Bydgoszczy

Elektrociepłownia Bydgoszcz II – stanowiąca podstawowe źródło zasilania miasta w ciepło

Dyrektorem Oddziału jest Sebastian Wasilewski.

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy za 2021 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana - 177 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana - 564 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 0,508 TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 0,412 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) - 4,617 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) - 4,458 PJ

Dla Elektrociepłowni Bydgoszcz I:

 • Kotły szczytowe: 3 kotły wodne: WR-25
 • Sprawność wytwarzania brutto: 78,4 %

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Emisyjność produkcji: 0,437 MgCO2/MWh
 • Emisja roczna CO2:  33 111 Mg

Dla Elektrociepłowni Bydgoszcz II:

 • Bloki energetyczne: układ kolektorowy (4 kotły OP-230, turbozespoły: TG2-1K35, TG3-13UP55, TG4-13P32, TG5-13UP55)
 • Sprawność wytwarzania brutto: 78,8 %

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie: metoda półsucha dla kotłów OP-230 nr 3 i 4, skuteczność 95%
 • Emisyjność produkcji: 0,425 MgCO2/MWh
 • Emisja roczna CO2: 728 713 Mg