Elektrociepłownia w Krakowie (PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie) jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta, zaspokajając ponad 70% potrzeb mieszkańców oraz krakowskich firm i instytucji.

Oddział aktywnie działa w obszarze zrównoważonego rozwoju, biorąc między innymi udział w miejskim programie ograniczania niskiej emisji PONE, mającym na celu całkowitą likwidację indywidualnych piecyków węglowych i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi źródłami ogrzewania, takimi jak ciepło sieciowe produkowane w elektrociepłowni.

Dyrektorem Oddziału jest Mariusz Michałek.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie na dzień 3 stycznia 2020 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana - 480 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana - 1644 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 1,4 TWh
 • Sprzedaż energii elektrycznej - 1,2 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) - 7,55 PJ
 • Sprzedaż ciepła  - 7,44 PJ
 • Bloki energetyczne - 2 x BC-100, 2 x BC-90
 • Kotły szczytowe - 8 x 35MWt,  1 x WP120  
 • Akumulator ciepła - AC 18 000 m3
 • Sprawność wytwarzania brutto - 74,8% (wykonanie 2019 r.)

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie mokre skuteczność - powyżej 93,6 %
 • Emisyjność produkcji  - 1,1 MgCO2/MWh (wykonanie 2019 r.)
 • Emisja roczna CO2 - 1,574 mln MgCO2 (wykonanie 2019 r.)
pgeenergiaciepla_site