Elektrociepłownia w Krakowie (PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie) jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta, zaspokajając ponad 70% potrzeb mieszkańców oraz krakowskich firm i instytucji.

Oddział aktywnie działa w obszarze zrównoważonego rozwoju, biorąc między innymi udział w miejskim programie ograniczania niskiej emisji PONE, mającym na celu całkowitą likwidację indywidualnych piecyków węglowych i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi źródłami ogrzewania, takimi jak ciepło sieciowe produkowane w elektrociepłowni.

Dyrektorem Oddziału jest Mariusz Michałek.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie na koniec 2018 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana - 480 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana - 1644 MWe
 • Moc cieplna osiągalna - 1 118 MWe
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 1,533 TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) – 1,327 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) - 7,602 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) - 7,492 PJ
 • Bloki energetyczne - 2 x BC-100 MW, 2 x BC-90 MW
 • Kotły szczytowe - 8 x 35MWt,  1 x WP120 MWt
 • Akumulator ciepła AC 18 000 m3
 • Sprawność wytwarzania brutto 70,9%

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie mokre skuteczność 95,27%
 • Emisyjność produkcji - 1,1 t CO2/MWh
 • Emisja roczna CO- 1,776 mln t 
pgeenergiaciepla_site