Elektrociepłownia w Krakowie (PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie) jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta, zaspokajając ponad 60% potrzeb mieszkańców oraz krakowskich firm i instytucji.

Oddział aktywnie działa w obszarze zrównoważonego rozwoju, biorąc między innymi udział w miejskim programie ograniczania niskiej emisji PONE, mającym na celu całkowitą likwidację indywidualnych piecyków węglowych i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi źródłami ogrzewania, takimi jak ciepło sieciowe produkowane w elektrociepłowni.

Dyrektorem Oddziału jest Mariusz Michałek.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie na koniec 2017 r.:

  • Moc zainstalowana: 480 MWe
  • Moc osiągalna: 446 MWe
  • Moc cieplna osiągalna: 1118 MWt
  • Bloki energetyczne: 2x BC-100 MW, 2x BC-90 MW
  • Kotły szczytowe 8 x 35MWt,  1 x WP120 MWt
  • Akumulator ciepła AC  18 000 m3
  • Sprawność wytwarzania brutto 70,8%

 

Technologia odsiarczania i emisja CO2

  • Odsiarczanie mokre skuteczność 95,27%
  • Emisyjność produkcji : 1,1 t CO2/MWh
  • Emisja roczna CO2: 1,776 mln t

 

pgeenergiaciepla_site