Dane dla KOGENERACJI SA (razem EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie) na koniec 2017 r.:

  • Moc elektryczna zainstalowana: 365,27 MWe
  • Moc elektryczna osiągalna: 369,07 MWe
  • Moc cieplna zainstalowana: 1080,15 MWt
  • Moc cieplna osiągalna: 1129,15 MWt
  • Sprawność wytwarzania EE brutto 76%

Technologia odsiarczania i emisja CO2

  • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 94,6%
  • Emisyjność produkcji EE: 0,419 Mg/MWh [t CO2/MWh]
  • Emisja CO2(mln t): 1 535 609 Mg

 


pgeenergiaciepla_site