Dane dla KOGENERACJI SA (razem EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie) na koniec 2020 r.:

  • Moc elektryczna zainstalowana - 418 MWe
  • Moc cieplna zainstalowana - 1080 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 1,057 TWh
  • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 0,860 TWh
  • Produkcja ciepła (brutto) - 9,825 PJ
  • Produkcja ciepła (netto) - 9,562 PJ
  • Sprawność wytwarzania EE brutto 76%

Technologia odsiarczania i emisja CO2

  • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 94,6%
  • Emisyjność produkcji EE - 0,411 Mg/MWh [t CO2/MWh]
  • Emisja CO(mln t) - 1 468 665 Mg