EC Zielona Góra

 

Dane dla Elektrociepłowni Zielona Góra na koniec 2017 r.:

  • Moc zainstalowana: 198 MWe
  • Moc osiągalna: 188 MWe
  • Moc cieplna zainstalowana: 302 MWt
  • Moc osiągalna: 262 MWt
  • Sprawność wytwarzania: EE  brutto:  62,68%

Emisja CO2

  • Emisyjność produkcji EE: 0,35 [t CO2/MWh]
  • Emisja CO2: 0,6 mln t

 


pgeenergiaciepla_site