ITPOE  (Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii) w Rzeszowie, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic.

Instalacja działająca na terenie Elektrociepłowni w Rzeszowie, należącej do PGE Energii Ciepła, jest ważną częścią systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Rzeszowie, a nowoczesna technologia wykorzystana przy budowie urządzeń doskonale wpisuje się w innowacyjny charakter miasta.

Od lat zadaniem elektrociepłowni jest zapewnianie nieprzerwanych i bezpiecznych dostaw ciepła i energii elektrycznej dla Rzeszowa i okolic, produkowanych z gazu i węgla. Obecnie, dzięki ITPOE, ciepło i energia są produkowane również w ekologiczny i przyjazny dla środowiska sposób, czyli z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów z selektywnej zbiórki, które teraz trafiają na składowisko.

Sprawdzona i bezpieczna technologia dla Rzeszowa

Instalacja ITPOE powstała z wykorzystaniem bezpiecznej i powszechnie stosowanej w Europie technologii, obecnej już w takich aglomeracjach miejskich, jak Wiedeń, Sztokholm, czy Paryż. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów ITPOE spełnia najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska. W realny sposób wpłynie to na poprawę jakości powietrza w regionie. W przypadku spalarni odpadów obowiązują wymagania znacznie bardziej restrykcyjne niż dla innych obiektów wytwarzających energię. Rozwiązania zastosowane w ITPOE z nawiązką te normy spełniają. Impulsem dla realizacji inwestycji była dla Grupy PGE zmiana przepisów w zakresie gospodarki odpadami, która umożliwiła firmom energetycznym odzyskiwanie energii ze zbieranych odpadów komunalnych. Dzięki inwestycji wyprodukowane w ITPOE ciepło zasili miejską sieć, natomiast energia elektryczna zostanie wprowadzona do systemu elektroenergetycznego. Instalacja będzie więc stanowić dla miasta podstawowe źródło zasilania w ciepło i energię elektryczną.

Dzięki budowie ITPOE oraz wieloletniemu programowi modernizacji Elektrociepłowni Rzeszów mieszkańcy tego miasta mogą liczyć na wieloletnie bezpieczeństwo dostaw ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji, czyli procesie, w którym powstają dwa „produkty”: prąd i ciepło. Zwiększające się możliwości wytwarzania ekologicznego ciepła doskonale wpisują się w „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rzeszowa” z maja 2015 r. Ciepło płynące z miejskiej sieci ciepłowniczej określono w nim jako najefektywniejsze pod względem ekologicznym.  

ITPOE ze statusem RIPOK

29 października Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę dotyczącą wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. W przedmiotowy plan wpisano

Instalację Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w ECR jako Regionalną Instalację Przetwarzania  Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralnego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

pgeenergiaciepla_site