ITPOE  (Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii) należąca do PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki. Instalacja ITPOE powstała z wykorzystaniem bezpiecznej i powszechnie stosowanej technologii w Europie. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń do oczyszczania spalin ITPOE spełnia najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska.

ITPOE ze statusem RIPOK

29 października Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę dotyczącą wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. W przedmiotowy plan wpisano

Instalację Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w ECR jako Regionalną Instalację Przetwarzania  Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralnego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Folder informacyjny zawiera szczegółowe informacje odnośnie Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii 

Odpowiedzi na pytania Mieszkańców zgłoszone podczas spotkania jakie odbyło się w dniu 1.09.2015 r. w Rzeszowskim Domu Kultury przy ul. Staromiejskiej 43, w sprawie przygotowywania przez PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Rzeszów budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE).

pgeenergiaciepla_site