ITPOE  (Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii) w Rzeszowie, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów z selektywnej zbiórki, które trafiają na składowisko. Instalacja ITPOE powstała z wykorzystaniem bezpiecznej i powszechnie stosowanej w Europie technologii, obecnej już w takich aglomeracjach miejskich, jak Wiedeń, Sztokholm, czy Paryż. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów ITPOE spełnia najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska.

Sprawdzona i bezpieczna technologia dla Rzeszowa

Instalacja ITPOE powstała z wykorzystaniem bezpiecznej i powszechnie stosowanej w Europie technologii, obecnej już w takich aglomeracjach miejskich, jak Wiedeń, Sztokholm, czy Paryż. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów ITPOE spełnia najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska. W realny sposób wpłynie to na poprawę jakości powietrza w regionie. W przypadku spalarni odpadów obowiązują wymagania znacznie bardziej restrykcyjne niż dla innych obiektów wytwarzających energię. Rozwiązania zastosowane w ITPOE z nawiązką te normy spełniają. Impulsem dla realizacji inwestycji była dla Grupy PGE zmiana przepisów w zakresie gospodarki odpadami, która umożliwiła firmom energetycznym odzyskiwanie energii ze zbieranych odpadów komunalnych. Dzięki inwestycji wyprodukowane w ITPOE ciepło zasili miejską sieć, natomiast energia elektryczna zostanie wprowadzona do systemu elektroenergetycznego. Instalacja będzie więc stanowić dla miasta podstawowe źródło zasilania w ciepło i energię elektryczną.

Dzięki budowie ITPOE oraz wieloletniemu programowi modernizacji Elektrociepłowni Rzeszów mieszkańcy tego miasta mogą liczyć na wieloletnie bezpieczeństwo dostaw ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji, czyli procesie, w którym powstają dwa „produkty”: prąd i ciepło. Zwiększające się możliwości wytwarzania ekologicznego ciepła doskonale wpisują się w „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rzeszowa” z maja 2015 r. Ciepło płynące z miejskiej sieci ciepłowniczej określono w nim jako najefektywniejsze pod względem ekologicznym.  

ITPOE ze statusem RIPOK

29 października Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę dotyczącą wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. W przedmiotowy plan wpisano

Instalację Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w ECR jako Regionalną Instalację Przetwarzania  Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralnego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Folder informacyjny zawiera szczegółowe informacje odnośnie Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii 

Odpowiedzi na pytania Mieszkańców zgłoszone podczas spotkania jakie odbyło się w dniu 1.09.2015 r. w Rzeszowskim Domu Kultury przy ul. Staromiejskiej 43, w sprawie przygotowywania przez PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Rzeszów budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE).

Dokumenty dotyczące postępowania na dostawę do ITPOE odpadów o kodzie 20 03 01 na rok 2020

  • Miasto:
    Rzeszów
  • Typ obiektu:
    Spółki usługowe
  • Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii

  • 35-959 Rzeszów
pgeenergiaciepla_site