ITPOE  (Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii) w Rzeszowie, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic.

Instalacja działająca na terenie Elektrociepłowni w Rzeszowie, należącej do PGE Energia Ciepła S.A., jest ważną częścią systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Rzeszowie, a nowoczesna technologia wykorzystana przy budowie urządzeń doskonale wpisuje się w innowacyjny charakter miasta. ITPOE jest również jedyną instalacją termicznie przetwarzającą odpady komunalne w województwie podkarpackim.

Od lat zadaniem elektrociepłowni jest zapewnianie nieprzerwanych i bezpiecznych dostaw ciepła i energii elektrycznej dla Rzeszowa i okolic, produkowanych wcześniej jedynie w oparciu o gaz i węgiel. Obecnie, dzięki ITPOE, ciepło i energia są produkowane również w ekologiczny i przyjazny dla środowiska sposób, czyli z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki.

Folder informacyjny zawiera szczegółowe informacje odnośnie Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii 

Odpowiedzi na pytania Mieszkańców zgłoszone podczas spotkania jakie odbyło się w dniu 1.09.2015 r. w Rzeszowskim Domu Kultury przy ul. Staromiejskiej 43, w sprawie przygotowywania przez PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Rzeszów budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE).

  • Miasto:
    Rzeszów
  • Typ obiektu:
    Spółki usługowe
  • Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii

  • 35-959 Rzeszów