Od 2007 r. w Toruniu realizowany jest program wsparcia likwidacji niskiej emisji w dwóch zabytkowych dzielnicach Miasta (Starówka, Bydgoskie Przedmieście). Oprócz pokrycia wszystkich kosztów przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, oferowane jest jednorazowe dofinansowanie części nakładów związanych z przystosowaniem instalacji wewnętrznej budynków do przyłączenia do sieci. W latach 2007 – 2016 w ramach programu przyłączono do sieci ciepłowniczej łącznie ponad 330 budynków i lokali, na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu. Przez niemal 10 lat Spółka udzieliła klientom z tych obszarów dofinansowania na budowę instalacji wewnętrznych. Według analiz realizacja programu przyczyniła się do zmniejszania ilości wprowadzanych do atmosfery zanieczyszczeń na tych obszarach, o ponad: 24 tony tlenków siarki, 7 ton tlenków azotu, 3500 ton dwutlenku węgla, 75 ton pyłów.

Krakowska elektrociepłownia jest jednym z partnerów „Programu o Ograniczeniu Niskiej Emisji”. Dzięki wspólnym działaniom partnerów, mieszkańcy, którzy chcą zrezygnować z pieca i kotłowni węglowej, mogą liczyć na dofinansowanie. Głównym celem porozumienia jest likwidacja palenisk lokalnych jako źródła zanieczyszczenia powietrza w Krakowie oraz eliminacja zatruć tlenkiem węgla. Bardzo aktywnie działamy też pomagając w wymianie piecyków gazowych na ciepłą wodę użytkową z sieci ciepłowniczej. Podpisaliśmy w tym celu kilkanaście umów kompleksowych z krakowskimi spółdzielniami mieszkaniowymi. Udało nam się już zlikwidować 25 tysięcy piecyków w 500 budynkach wielorodzinnych.

KOGENERACJA czynnie wspiera realizację Programu KAWKA – miejskiego programu likwidacji niskiej emisji we Wrocławiu. W inwestycjach realizowanych w latach 2014-2018 KOGENERACJA udzieliła wsparcia finansowego i organizacyjnego przy budowie węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych w 27 budynkach wspólnot mieszkaniowych przyłączonych do sieci ciepłowniczej. W związku w uchwaleniem przez Gminę Wrocław programu dotacji do inwestycji polegających na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, KOGENERACJA kontynuuje współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i zarządcami i kontynuuje ofertę sfinansowania budowy węzła cieplnego oraz dofinansowania kosztów budowy instalacji wewnętrznych w całym budynku wraz z zawarciem umowy bezpośredniej sprzedaży ciepła. Szeroki zakres oferty marketingowej wspierającej przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej pozwolił na zrealizowanie w 2017 roku 61 projektów o łącznej mocy 15,67 MW zarówno z terenu Wrocławia, jak i Gminy Siechnice.

PGE Energia Ciepła wspiera ochronę sokoła wędrownego poprzez jego reintrodukcję w elektrociepłowniach w Gdyni, Toruniu i Lublinie. Od ponad 10 lat PGE Energia Ciepła wspiera Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, które zajmuje się w Polsce reintrodukcją sokołów wędrownych, czyli ponownym ich wprowadzeniem na stare miejsca bytowania.

Sokoły wędrowne same wybierają miejsce na swoje bytowanie. Odpowiada im środowisko miejskie i wysokie kominy elektrociepłowni. Fakt, że ptaki te osiedlają się na kominach elektrociepłowni, świadczy o dobrej jakości powietrza w tych okolicach.

W 2010 roku PGE Toruń podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, które zamontowało na jej kominie gniazdo dla sokołów wędrownych. W 2017 roku pojawiła się pierwsza para tych chronionych ptaków, która osiedliła się w gnieździe toruńskiej elektrociepłowni i złożyła jaja, z których wykluły się młode. W roku 2019 para ptaków ponownie zawitała do gniazda PGE Toruń. Życie toruńskich sokołów można obserwować on-line: http://peregrinus.pl/pl/torun-pge-podglad,

Toruńskie sokoły to nie jedyne ptaki, które upodobały sobie kominy elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Od kilku lat można podziwiać i obserwować parę sokołów na kominie gdyńskiej elektrociepłowni pod linkiem: http://peregrinus.pl/pl/gdynia-pge-podglad, a od niedawna na kominie elektrociepłowni w Lublinie Wrotków pod linkiem: http://peregrinus.pl/pl/lublin-pge-podglad

Historia sokoła wędrownego w Lublinie sięga 2015 roku, kiedy to  po raz pierwszy zaobserwowano samicę krążącą w okolicy komina elektrociepłowni. Rok później współpracujące z elektrociepłownią Stowarzyszenie na Rzecz dzikich Zwierząt „Sokół” z Włocławka zamontowało na kominie budkę lęgową. W kolejnym roku samica znalazła partnera, a w następnym para doczekała się po raz pierwszy potomstwa. I to jakiego! Samica złożyła aż 6 jaj, z czego wykluło się 5 piskląt. Było to niezwykłe osiągnięcie w skali kraju. Młode zostały zaobrączkowane i poszerzyły wąskie grono przedstawicieli tego gatunku.

Gdańsk, Gdynia i Sopot należą do najczystszych aglomeracji miejskich w Polsce. Średni poziom stężeń zanieczyszczeń sięga 40% poziomu dopuszczalnego, co jest uważane za wskaźnik dobrej jakości powietrza. Jednak jest jeszcze nad czym pracować. W Gdyni PGE Energia Ciepła oddział Wybrzeże wraz z samorządem i dystrybutorem ciepła OPEC zaangażowały się w akcję informacyjno-edukacyjną „Daj się ogrzać. Przyłącz się do ciepłolubnych”. W ostatnim kwartale 2016 r. dzieci i młodzież brały udział m.in. w konkursie „Ciepło sieciowe – Jak to działa w Gdyni”, a także w grze miejskiej „Ciepło w mieście”. Zabawa przybliżała mieszkańcom Gdyni tematykę miejskiej sieci ciepłowniczej i płynących z niej korzyści, pogłębiała wiedzę o zrównoważonym rozwoju i środowisku naturalnym, sprawdzała wiedzę i pozwalała miło spędzić czas. W Gdańsku, wraz z dystrybutorem ciepła GPEC spółka podejmuje działania edukacyjne dla mieszkańców. W 2016 r. rozpoczęły kampanię edukacyjną „Bądź Beztroski, podłącz się do Grupy GPEC”. Akcja obejmowała m.in. spotkania z radami dzielnic i działania w lokalnych mediach.

PGE Energia Ciepła oddział w Krakowie wraz z partnerami i samorządem miejskim prowadzi działania edukacyjne w ramach projektu „Ciepło dla Krakowa”. Partnerzy promują podłączanie się do miejskiej sieci ciepłowniczej i edukują mieszkańców na temat ekologicznego ogrzewania. Wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, krakowska elektrociepłownia organizuje w maju kampanię „Rowerowy Maj”, skierowaną do szkół podstawowych. Jej celem jest zachęcanie dzieci, rodziców i nauczycieli do codziennych dojazdów do szkoły rowerem. W Krakowie zaprosiliśmy do udziału 26 szkół podstawowych, które biorą udział w rowerowym projekcie STARS realizowanym przez Wydział Gospodarki Komunalnej od 2013 r. Kampania obejmie więc ponad 10 000 uczniów i ok. 700 nauczycieli.

KOGENERACJA od wielu lat promuje ciepło sieciowe, jako najkorzystniejszą alternatywę dla indywidualnych palenisk zarówno poprzez publikacje prasowe, szkolenia dla zarządców, spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi, jak i działania edukacyjne dedykowane mikrospołecznościom osiedli Nadodrze i Przedmieście Oławskie, gdzie występuje wysokie skupisko secesyjnych kamienic z paleniskami na paliwo stałe. Od 7 lat KOGENERACJA organizuje na Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim wydarzenia plenerowe z konkursami służące uświadamianiu zalet ciepła sieciowego, promowaniu oferty przyłączeniowej spółki i integrujące mieszkańców wokół idei likwidacji niskiej emisji. Co roku KOGENERACJA współorganizuje z Dolnośląskim Klubem Ekologicznym Konkurs Ekologiczny dla gimnazjów oraz warsztaty na terenie elektrociepłowni Wrocław dla uczniów wrocławskich szkół poświęcone ekologicznym aspektom ciepła sieciowego.

Elektrociepłownia Zielona Góra jako jedna z pierwszych w Polsce elektrociepłowni zawodowych zrezygnowała całkowicie ze spalania węgla. Energię elektryczną i ponad 90% ciepła wytwarza w bloku gazowo-parowym zasilanym gazem ziemnym ze złóż krajowych. Ciepło produkuje w nowoczesnych kotłach gazowo-olejowych. Zmiana technologii produkcji pozwoliła znacząco zredukować emisję gazów: SO o 99,9%; NO o 87,5%; CO o 79,9%. Ważnym elementem działalności spółki jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Elektrociepłownia co roku udostępnia swoje obiekty produkcyjne setkom zainteresowanych nowoczesną technologią osób. Współpracuje też z władzami miasta w zakresie działań proekologicznych, takich jak m.in. projekt e-mobility (elektryczne autobusy komunikacji miejskiej). Jest też otwarta na współpracę z zarządcami wspólnot czy właścicielami budynków, którzy zechcą skorzystać z możliwości likwidacji starych, uciążliwych źródeł ciepła na rzecz technologii przyjaznych środowisku.

PGE Toruń od lat wspiera likwidację niskiej emisji w Toruniu, ze szczególnym naciskiem na obszary Starówki i Bydgoskiego Przedmieścia, czyli dzielnic o najwyższych walorach architektonicznych, w których jednocześnie notowany jest bardzo wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. Wsparcie polega na dofinansowaniu do części nakładów poniesionych w związku z przyłączeniem istniejącego budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (np. budowa wewnętrznej instalacji odbiorczej). Ponadto angażujemy się (również w partnerstwie z miastem) w kampanie informacyjne dla mieszkańców, promujące przyłączanie obiektów do sieci ciepłowniczej jako najlepszego sposobu ograniczenia smogu w Toruniu. Program trwa od 2004 r.