Koszty zużycia energii i dystrybucji energii są na dwóch osobnych fakturach. Jest to związane z tym, że sprzedażą i dystrybucją zajmują się dwie różne spółki. Za zużycie energii elektrycznej otrzymują Państwo fakturę od PGE EC, za dystrybucję od Operatora Sieci Dystrybucyjnej na danym obszarze.