Rada Nadzorcza

Bartosz Fedurek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Kaczmarek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Stacherczak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Karbowiak - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Filarska - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kowalik - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Wojciechowicz - Członek Rady Nadzorczej