Elektrownia w Rybniku (PGE Energia Ciepła Oddział w Rybniku) jest największą elektrownią na Górnym Śląsku. Jest elektrownią o znaczeniu systemowym, to znaczy pracującą na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Elektrownia w Rybniku, oprócz swojej podstawowej działalności, jest także zaangażowana w życie regionu, patronując takim wydarzeniom jak Dni Rybnika, Piknik Lotniczy czy projekt naukowy Silesian Greenpower.

Dyrektorem Oddziału jest Wojciech Sobczak.

 

Dane produkcyjne za 2017 rok:

Charakterystyka:

  • Moc zainstalowana: 1 840 MWe
  • Moc osiągalna: 1 790 MWe
  • Moc cieplna: 57 MWt (moc stacji ciepłowniczych)
  • Sprawność wytwarzania energii elektrycznej brutto: 37,44 %

 

Technologia odsiarczania i emisja CO2

  • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność:

IMOS 1 = 94,6%

IMOS 2 = 92,8%

  • Emisyjność produkcji energii elektrycznej: 0,896 [t CO2/MWh] – wskaźnik na produkcję brutto
  • Emisja CO2: 6,48 mln t

Oddział w Rybniku, prowadzony przez  PGE Energia Ciepła S.A. jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Zakład dokonał zgłoszenia do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i przekazał „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik”.