Energetyczna Kariera to projekt prowadzony w oddziałach i spółkach PGE Energia Ciepła we współpracy z zawodowymi szkołami średnimi w miastach i regionach, w których jesteśmy obecni.

Nasza aktywność w tym zakresie wynika z dogłębnej analizy zmian zachodzących w polskiej gospodarce, na rynku pracy oraz w naszych zakładach produkcyjnych. Dostrzegamy proces starzenia się wysoko wykwalifikowanej kadry oraz wzrastający popyt na  branżowych fachowców, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że systematycznie poprawiające się wskaźniki ekonomiczne oraz najniższe od lat bezrobocie przyczyniają się do deficytu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami w obszarze energetyki i ciepłownictwa.

Kształcenie zawodowe jest tym obszarem edukacji, który obok szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej energetyki. Dlatego celem projektu Energetyczna Kariera jest współpraca bezpośrednio ze szkołami i młodzieżą. Jako największa firma w branży ciepłowniczej chcemy pokazać, że proponowana przez nas ścieżka kariery jest atrakcyjna i przyszłościowa, że ciągle się rozwijamy, inwestujemy w naszych pracowników i wprowadzamy nowoczesne technologie.

Projekt Energetyczna Kariera w pierwszej kolejności zakłada umożliwianie uczniowi naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami poprzez praktyki i staże. Ścisła współpraca ze szkołami umożliwi dopasowanie programów kształcenia do rynkowych potrzeb branży ciepłowniczej.

Lista szkół, które współpracują z oddziałami i spółkami zależnymi PGE Energia Ciepła w projekcie Energetyczna Kariera:

1.            Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze

2.            Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

3.            Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

4.            Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie

5.            Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie (patronat PGE Energia Ciepła nad klasą o profilu technik elektryk)

6.            Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku

7.            Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu

8.            Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy (Technikum Elektryczno-Energetyczne)

9.            Zespół Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy

10.          Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

11.          Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie

12.          Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie