Od 20 lat zawodowo zajmuje się kogeneracją gazową. Czynnie uczestnicząc w procesie budowy, a następnie eksploatacji dwóch elektrociepłowni wyposażonych w turbiny gazowe. Od 1997 r. związany z Przedsiębiorstwem Energetycznym w Siedlcach, gdzie zajmował różne stanowiska kierownicze. Przez ostatnie 14 lat piastował tam funkcję Dyrektora ds. Technicznych, odpowiadając za całokształt zagadnień związanych z operacyjnym kierowaniem zakładami spółki. Wcześniej pełnił funkcję członka zarządu spółki Energia Siedlce. Współpracownik Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, wykładowca na studiach podyplomowych. Członek założyciel (2005 r.) Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, później członek zarządu i jego prezes. Zasiadał także w licznych organizacjach branżowych i radach programowych konferencji, był ekspertem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i członkiem Rady Oddziału Południowo-Wschodniego. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów w energetyce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżyniera środowiska, górnictwo i energetyka uzyskany na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej.

pgeenergiaciepla_site