Projekt Tablice Pamięci został zainicjowany przez PGE Energia Ciepła w związku z 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, pod patronatem wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Projekt spełnia trzy cele:

- wyeksponowanie i oddanie należnej czci miejscom pamięci - tablicom i pomnikom - opisującym heroiczne i dramatyczne wydarzenia z czasów II Wojny Światowej,

-  dotarcie z informacją na temat faktów historycznych do zagranicznych turystów,

-  popularyzacja i zwiększenie rozpoznawalności miejsc pamięci.

Cele te są realizowane poprzez zamieszczenie obok istniejących tablic projektu Karola Tchorka nowych tablic z informacjami po kwerendzie historycznej w języku polskim i angielskim oraz kodem QR.  

pgeenergiaciepla_site