PGE Energia Ciepła wspiera odbudowę gatunku sokoła wędrownego w Polsce. Jest to gatunek średniego ptaka drapieżnego, których żyje w naszym kraju zaledwie ok. 50 par i są one objęte ochroną gatunkową ścisłą. Sokoły wędrowne, które mieszkają na kominach elektrociepłowni w Gdyni, Toruniu i Lublinie można obserwować on-line na www.peregrinus.pl.

Możliwość obserwowania życia dzikich ptaków pomaga promować  i  budować  społeczną  postawę  szacunku  dla bioróżnorodności oraz  współodpowiedzialność, zrozumienie i otwartość wobec idei i działań związanych z jej ochroną. Zaangażowanie PGE EC w odbudowę gatunku sokołów wędrownych w Polsce przyczynia się do zwiększenia wrażliwości zarówno pracowników, jak i mieszkańców, na otaczające nas środowisko naturalne.

pgeenergiaciepla_site