Sokoły wędrowne w PGE Energia Ciepła

Sokoły wędrowne zagnieździły się jak dotąd na trzech kominach należących do elektrociepłowni PGE Energia Ciepła – w Lublinie Wrotków, Toruniu i Gdyni.

PGE Energia Ciepła od ponad 10 lat wspiera Stowarzyszenie „Sokół" w działaniach na rzecz ochrony gatunku sokoła wędrownego. Przez te lata z gniazd usytuowanych na kominach elektrociepłowni spółki wyfrunęło 36 młodych sokołów, a w 2019 roku doczekaliśmy się ich 14.

Również w tym roku wszystkie trzy pary spodziewają się już potomstwa.

W 2019 roku został zorganizowany konkurs dla internautów na imiona dla lubelskich sokołów. Dorosłe ptaki otrzymały imiona Wrotka i Łupek, a ich potomstwo - Lubelka, Bystra i Bystry. Toruńskie sokoły również rok temu, dzięki zaangażowaniu internautów, otrzymały imiona związane ściśle z Toruniem – Katarzynka i Piernik. Doczekały się wówczas czwórki młodych, które szczęśliwie opuściły gniazdo i rozpoczęły dorosłe życie. Natomiast para sokołów wędrownych, zamieszkujących komin elektrociepłowni w Gdyni to Bosman i Bryza. To Bryza od kilku już lat jak pierwsza w Polsce znosi jajo i zwiastuje wiosnę.

 

Ochrona sokołów wędrownych

PGE Energia Ciepła wspiera odbudowę gatunku sokoła wędrownego w Polsce. Jest to gatunek średniego ptaka drapieżnego, których żyje w naszym kraju zaledwie ok. 50 par i są one objęte ochroną gatunkową ścisłą. Sokoły wędrowne, które mieszkają na kominach elektrociepłowni w Gdyni, Toruniu i Lublinie można obserwować on-line na www.peregrinus.pl.

Możliwość obserwowania życia dzikich ptaków pomaga promować  i  budować  społeczną  postawę  szacunku  dla bioróżnorodności oraz współodpowiedzialność, zrozumienie i otwartość wobec idei i działań związanych z jej ochroną. Zaangażowanie PGE EC w odbudowę gatunku sokołów wędrownych w Polsce przyczynia się do zwiększenia wrażliwości zarówno pracowników, jak i mieszkańców, na otaczające nas środowisko naturalne.

 

Czy wiesz, że...

  • sokół wędrowny to najszybszy ptak na świecie? Poluje on na inne ptaki wyłącznie w locie, spadając na nie jak pocisk z prędkością nawet 360 km/h.
  • rozmiary sokoła zbliżone są do rozmiarów wrony? Długość ciała samca wynosi ok. 41 cm, rozpiętość skrzydeł – 95 cm. Samice są nieco większe, długość ich ciała wynosi ok. 50 cm, a rozpiętość skrzydeł 115 cm. Samce ważą ok 0,7 kg, a samice ok. 1,3 kg. Samica i samiec nie różnią się ubarwieniem.
  • sokół wędrowny wcale nie jest „wędrowny”? Dorosłe ptaki przez cały rok przebywają w okolicach swojego rewiru lęgowego. To przeważnie ptaki młode podejmują wędrówki.
  • sokoły wędrowne w Polsce są objęte ochroną gatunkową ścisłą? W latach 60-tych ubiegłego wieku ptakom tym groziło całkowite wyginięcie z powodu stosowania dużej ilości pestycydów w rolnictwie. Dzięki polskim sokolnikom gatunek ten od lat 90-tych odradza się i dzisiaj w Polsce żyje kilkadziesiąt par tych ptaków.
  • życie sokołów wędrownych, które mają swoje gniazda na kominach elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, można obserwować on-line?

 

Obserwuj on-line życie sokołów wędrownych: