banner-mecenas-filharmonii_maly.jpg

Instytucje kultury objęte mecenatem:

To największa instytucja życia muzycznego w północnej Polsce, którą odwiedzają melomani nie tylko z regionu, ale także z kraju i z całego świata. PFB organizuje koncerty symfoniczne, recitale i wieczory kameralne, których wykonawcami są najwybitniejsi muzycy polscy, a także artyści z całego świata. Siedziba Filharmonii Bałtyckiej mieści się w dawnej elektrociepłowni Ołowianka, której budynki zostały przekazane na cele kultury w 1997 r.. To przykład zaadaptowania dawnego obiektu przemysłowego na profesjonalną salę koncertową. Więcej o tym, jak elektrociepłownia stała się filharmonią można przeczytać tutaj

W 2019 r. Polską Filharmonię Bałtycką odwiedziło ponad 230 tysięcy widzów na 443 wydarzeniach artystycznych. Zorganizowanych zostało 150 koncertów własnych, w tym 44 z udziałem gwiazd światowej pianistyki: Julianny Awdiejewej, Ewy Pobłockiej, Leszka Możdżera, Luisa Fernando Pereza. Jesienią 2020 r. Polska Filharmonia Bałtycka rozpocznie swój 75. jubileuszowy sezon artystyczny.

 

To jedna z najważniejszych instytucji kultury i jedna z największych sal koncertowych Małopolski. Filharmonia krakowska jako pierwsza wznowiła swoją działalność po wojnie, już w lutym 1945 r. i jest znana szczególnie z wykonywania repertuaru swojego patrona – Karola Szymanowskiego, a także Krzysztofa Pendereckiego. Tradycja wykonywania koncertów w piątek lub sobotę jest stałym punktem krakowskich melomanów oraz kształtuje w nowych pokoleniach kulturalny rytm tygodnia związany z muzyką klasyczną. Szeroka oferta Filharmonii sprawia, że odwiedzają ją zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci . Zainaugurowany w październiku jubileuszowy 75. sezon artystyczny 2019/2020 jest podwójnie ważny dla kulturowego kalendarza stolicy Małopolski – ze względu na jubileusz instytucji i planowane w 2020 r. otwarcie jej zmodernizowanej siedziby. W 2019 r. w wydarzeniach organizowanych przez Filharmonię im. K. Szymanowskiego w Krakowie wzięło udział ponad 20 tys. osób.

 

To instytucja artystyczna, która powstała w 2014 roku z połączenia Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Mecenat PGE Energia Ciepła nad NFM obejmie w sezonie artystycznym 2019/2020 łącznie ponad trzysta wydarzeń kulturalnych, które dla wielu melomanów są wyjątkowym spotkaniem ze sztuką. Narodowe Forum Muzyki to także bardzo prężnie działające Centrum Edukacyjne, które w każdym miesiącu organizuje kilkanaście zajęć i warsztatów muzycznych skierowanych do najmłodszych. W ramach projektu „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato" prowadzone są „lekcje" śpiewania kołysanek, po to, by podkreślić rolę muzyki w rozwoju dziecka od pierwszych dni jego życia.

 

Filharmonia Zielonogórska należy do czołowych instytucji kultury nie tylko województwa lubuskiego. Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży, Festiwal Smyczkowy Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki, Koncert z okazji Święta Niepodległości, koncert upamiętniający uroczyste obchody 200. rocznicy urodzin  Stanisława Moniuszki to niektóre z wydarzeń, które odbyły się w Filharmonii Zielonogórskiej pod mecenatem PGE Energia Ciepła. Obok koncertów symfonicznych, których rocznie odbywa się około 100, Filharmonia prowadzi szeroką działalność popularyzującą muzykę w środowisku dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży oraz organizuje koncerty kameralne, których wykonawcami są często muzycy zielonogórscy. W ciągu 2019 roku ok. 39 tys. melomanów wysłuchało ponad 100 koncertów.

 

Toruńska Orkiestra Symfoniczna od ponad 40 lat jest muzyczną wizytówką Torunia, przyciągając na koncerty coraz więcej osób. W 2019 roku PGE Toruń wsparła projekty takie jak Dni Moniuszkowskie,  40-ty jubileusz Orkiestry, koncerty z okazji odzyskania niepodległości oraz cykl koncertów dla dzieci: Symfonika Familijna i koncerty dedykowane dzieciom z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek. Szczególnym projektem muzycznym 2019 roku był 5. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego, który odbywa się co trzy lata i ma wymiar międzynarodowy z udziałem najlepszych wirtuozów skrzypiec. W wydarzeniach organizowanych przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną pod mecenatem PGE Toruń w 2019 r. wzięło udział blisko 20 000 słuchaczy.

 

Filharmonia w Rzeszowie powstała 65 lat temu, wówczas odbył się pierwszy koncert 33-osobowej Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej. W 1960 r. rozpoczęto - kontynuowany do dziś - cykl audycji dla szkół i przedszkoli (obecnie ok. 100 audycji w miesiącu), stale powiększano orkiestrę. W 1967 r. orkiestrę przemianowano na Państwową Filharmonię, która od stycznia 1974 r. egzystuje w nowym, funkcjonalnym budynku z najlepszą akustycznie salą koncertową na 800 miejsc, w której z powodzeniem mogły wystąpić zespoły z innych miast i państw. 45-letnia działalność, należącej obecnie do czołowych w kraju orkiestry, zaowocowała wieloma osiągnięciami: występy w ważnych polskich ośrodkach muzycznych i na festiwalach, za granicą, nagrania dla radia i telewizji 6 płyt CD. 

Bardzo zróżnicowany, ambitny program, obejmujący też wiele prawykonań, występy najlepszych polskich artystów, stale rosnący poziom 85-osobowej orkiestry, audycje i koncerty dla młodzieży, spowodowały niezwykłe umuzykalnienie rzeszowskiej (pozbawionej tej tradycji) społeczności, a w efekcie - jedną z największych widowni filharmonicznych (ok. 600 osób na koncercie) w Polsce.

 

Filharmonia Gorzowska to najmłodsza instytucja kultury w Gorzowie Wielkopolskim, jedna z najmłodszych filharmonii w Polsce. Była długo oczekiwaną inwestycją w skali województwa lubuskiego, będąc zarazem jedną z najbardziej spektakularnych i nieszablonowych inwestycji ostatnich lat w skali kraju. Profesjonalna przestrzeń koncertowa, zawodowa orkiestra, współpraca z artystami mistrzowskiej klasy, spójny program artystyczny, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także różnorodność oferty muzycznej – to ambitny program artystyczny. Dzięki niemu oraz wysokiemu poziomowi orkiestry, Filharmonia popularyzuje to, co w muzyce poważnej najbardziej wartościowe -  zarówno największe jej dokonania, jak i dzieła mniej znane.

Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej to młody, międzynarodowy i ambitny zespół. Muzycy pochodzą z Polski, Niemiec, Belgii, Portugalii, Japonii i Chin. Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny – od baroku po współczesność. Mimo niedługiego stażu, orkiestra wystąpiła z wieloma światowej sławy artystami. 

 

Historia zespołu sięga roku 1920, kiedy rozpoczęła działalność orkiestra symfoniczna wyłoniona z Orkiestry Dętej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. Po wojnie w skład Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej weszło 24 legionistów, co świadczy nie tylko o silnych związkach z Orkiestrą Legionów, ale również o ciągłości historycznej. Inauguracja pierwszego sezonu artystycznego miała miejsce 28 lipca 1945.

Już w latach współczesnych z Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej, w której skład wchodzi ok 80 artystów, współpracowało wielu wybitnych dyrygentów. Występowali tu także tak znani soliści.

Filharmonia Świętokrzyska angażuje się w edukację najmłodszych. Szkolne koncerty kameralne dla dzieci i młodzieży odbywają się w szkołach, a także w przedszkolach na terenie Kielc i Województwa Świętokrzyskiego. Lekcje muzyki prowadzone są przez doświadczonych prelegentów, z programem specjalnie opracowanym i dostosowanym do możliwości percepcyjnych uczniów. Cały cykl pomyślany jest tak, by wychowankowie poznawali instrumenty, kompozytorów i ich utwory oraz uczyli się słuchać muzyki. 

 

Najstarszy zespół filharmoniczny działający w Polsce po II wojnie światowej – istnieje od grudnia 1944. Wówczas zorganizowano Lubelską Orkiestrę Kameralną, przekształconą w 1946 w Miejską Filharmonię w Lublinie. Dziś Orkiestra Filharmonii Lubelskiej liczy 83 muzyków. Wykonuje zróżnicowany repertuar począwszy od muzyki baroku przez klasycyzm, romantyzm, aż po muzykę współczesną, dokonuje wielu rejestracji radiowych i telewizyjnych oraz nagrywa płyty.

Filharmonia prowadzi projekty i programy edukacyjne, promujące kulturę wysoką, m.in. MUZYKA 2020. „Czas to miłość", KULTURA W SIECI. „Henryk Wieniawski - Człowiek i Dzieło". Ponadto, korzystając z wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, angażuje się także w edukację najmłodszych melomanów. Prowadzi lekcje muzyki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekty takie jak „Magia dźwięku”, „Akademia muzyki i plastyki” czy koncerty „Na życzenie”. Dla jeszcze młodszych widzów, którzy słuchają i muzykują wraz z opiekunami, przygotowano program „Filharmonia dla najmłodszych” i „Niedzielne poranki muzyczne”. Ponadto filharmonia organizuje warsztaty, zwiedzanie, audycje wyjazdowe.