Zakres działalności Fundacji PGE Energia Ciepła obejmuje zarówno ochronę i promocję zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, jak i działania oświatowe, edukacyjne, kulturalne i sportowe.

Poprzez rozwój zainteresowań, pasji oraz często ukrytych zdolności Fundacja stara się kształtować i wychowywać dzieci i młodzież. Prowadzi szereg zróżnicowanych zajęć, warsztatów, grup artystycznych i naukowych.

Inny aspekt tej działalności polega na rozbudzaniu talentów, umiejętności, odpowiednim ich ukierunkowaniu, tak by ułatwić naszym podopiecznym start w dorosłe, samodzielne życie. Niezwykle istotnym czynnikiem dla pełnego rozwoju osobowości jest wrażliwość na kulturę, sztukę, a także aktywność fizyczna. Z tej przyczyny Fundacja organizuje wiele przedsięwzięć o charakterze sportowo-artystycznym.

Innymi, nie mniej istotnymi sferami, w których Fundacja realizuje swoją misję jest stała pomoc osobom, które w różny sposób nie domagają zdrowotnie czy sprawnościowo. Realizacja tych założeń ma swoje przełożenie na konkretne działania dla osób niepełnosprawnych biorących udział w specjalistycznych zajęciach rehabilitacyjnych. Cały kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny został przystosowany odpowiednio do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Dzięki temu bez żadnych ograniczeń mogą w pełni korzystać z zabiegów, konsultacji i terapii.

Fundacja PGE Energia Ciepła

ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik

tel. 32 42 10 300 lub 500 29 00 29

sekretariat@fundacjarybnik.pl

https://fundacjapgeenergiaciepla.pl/

pgeenergiaciepla_site