Kierunek Rozwój

Program „Kierunek Rozwój” jest skierowany do młodych pracowników na stanowiskach specjalistycznych, zidentyfikowanych jako osoby o wysokim potencjale do przejęcia w przyszłości roli menedżerskiej, eksperckiej lub związanej z zarządzaniem projektami. Celem programu jest zintegrowanie najlepszych pracowników z firmą, umożliwienie im wejścia na szybką ścieżkę rozwojową oraz zwiększenie ich kompetencji menedżerskich, czyli umiejętności zarządzania projektami/procesami, angażowania innych, komunikacji i współpracy, budowania własnej świadomości biznesowej. Nominacje do programu zgłaszane są w procesie Przeglądu Potencjału Pracowników. Program trwa rok, w tym czasie uczestnicy biorą udział w sesjach szkoleniowych prowadzonych przez trenerów zewnętrznych i ekspertów wewnętrznych oraz pracują w grupach nad projektami biznesowymi. Efektem tych prac są rekomendacje do projektów realizowanych w spółce. W programie wzięło udział 84 pracowników, z czego awansowano 37. Program Kierunek Rozwój działa od 2012 r.

Akademia 

Rozwój jest wymaganiem stawianym nie tylko przez rynek, ale także przez samych pracowników. Aby sprostać tym oczekiwaniom firma zorganizowała cykl szkoleń, które były częścią Akademii. Ich dobór był efektem analizy potrzeb wynikających z planów szkoleniowych pracowników. Od początku trwania projektu odbyło się 45 szkoleń poruszających 28 tematów, wśród nich: rozwijanie umiejętności miękkich (komunikacja, asertywność, radzenie sobie w stresie, radzenie sobie ze zmianą, zarządzanie konfliktem, motywowanie pracowników); wspierających codzienną pracę, jak zarządzanie sobą w czasie, prezentacje, negocjacje, obsługa klienta; posługiwanie się wybranymi aplikacjami MS Office; warsztaty ze specjalistycznego języka angielskiego (handlowy oraz z zakresu inżynierii). Akademia działa od 2013 r.

pgeenergiaciepla_site