Program SOWA

Samodzielność, Obserwacja, Właściwe warunki pracy, Asertywność (SOWA) to program rozpoczęty w 2015 roku, skierowany do firm wykonawczych. „Sowami” są wybrani pracownicy z firm wykonawczych (ok. 200 osób w całej Polsce), którzy nie zajmują się zawodowo bezpieczeństwem. Są jednak naturalnymi liderami bezpieczeństwa i zwracają uwagę współpracownikom, którzy pracują w sposób ryzykowny, łamiąc zasady bezpieczeństwa. Wewnętrzni trenerzy regularnie szkolą „Sowy” z zakresu komunikacji, skutecznego egzekwowania działań oraz rozwiązywania konfliktów. Po dwóch latach od uruchomienia programu, w firmach biorących udział w programie nie było żadnego wypadku, a korzyści z działalności Sów odczuwa 85% pracowników spółki nadzorujących prace wykonawców. Program rozpoczęty w 2015 r. jest realizowany do chwili obecnej.

Centrum Zero Wypadków

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w spółkach powstały w 2016 r. Centra Szkoleniowe „Zero wypadków”, których zadaniem jest zwiększanie świadomości w obszarze BHP wśród pracowników firm zewnętrznych oraz pracowników własnych. W Centrach Szkoleniowych pracownicy i podwykonawcy mogą odbyć szkolenia teoretyczne oraz pozyskać praktyczne umiejętności, specyficzne dla pracy w zakładach energetycznych, np.: jak udzielać pierwszej pomocy, zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi prac na wysokości, zobaczyć jak wygląda przestrzeń zamknięta we wnętrzu kotła czy blackout w elektrociepłowni. Centra „Zero wypadków” działają w Rybniku, Krakowie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze.

System identyfikacji bezpiecznych zachowań

Potrzeba edukacji w zakresie dobrych praktyk i zasad bezpieczeństwa, problemy komunikacyjne z osobami niepolskojęzycznymi oraz niejednolita świadomość bezpieczeństwa pracy wśród pracowników firm podwykonawczych sprawiły, że został stworzony System identyfikacji bezpiecznych zachowań wśród pracowników podwykonawców. Nagradzani są pracownicy, których cechują bezpieczne zachowania, czyli wstrzymywanie prac niebezpiecznych, zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Osoby te dostają wyróżnienie – dyplom prezesa, drobne upominki i pochwałę na forum pracowniczym, a pozytywne praktyki i zachowania są katalogowane. System wprowadzono w 2016 r.

Niezbędnik BHP dla firm zewnętrznych w wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej

Spółka wydała także Niezbędnik BHP dla firm zewnętrznych w wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej dla podwykonawców. Publikacja ma formę kieszonkową, więc pracownik może mieć ją przy sobie w trakcie pracy. Firma odnotowała trzykrotny spadek liczby wypadków w spółkach w porównaniu z 2015 r. Wśród pracowników wzrosła świadomości znaczenia BHP. Pierwsza edycja Niezbędnika BHP w językach obcych powstała w 2016 r.

Wiadomość bezpieczeństwa

Przykładem budowania kultury bezpieczeństwa poprzez codzienne uświadamianie, że BHP jest priorytetem, są Wiadomości Bezpieczeństwa. Raz w tygodniu pracownicy spółek otrzymują mail z wiadomościami na każdy dzień, a raz w miesiącu specjalną wkładkę umieszczoną w biuletynie firmy. W 2015 r. uruchomiono tworzenie animowanych wersji Wiadomości bezpieczeństwa, które z racji większej atrakcyjności przyczyniają się do poprawy komunikacji zasad bezpieczeństwa i dalszego podnoszenia świadomości w tym obszarze. Wiadomość bezpieczeństwa działa od 2012 r.

Firma przyjazna rodzinie

Miejsce parkingowe dla kobiet w ciąży

Aby zapewnić kobietom w ciąży bezpieczną drogę do pracy, spółka w swoich lokalizacjach wyznaczyła miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży. Pracownica zgłasza wniosek do lokalnego koordynatora HR, który na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę, przyznaje takie miejsce. Jeśli w danym momencie nie ma w lokalizacji kobiet w ciąży, wówczas jest ono dostępne dla wszystkich. Miejsce parkingowe dla kobiet w ciąży funkcjonują od 2013 r.

Tydzień Zdrowia

Projekt ma na celu promocję zdrowia i zachęcanie pracowników do prowadzenia zdrowego trybu życia. Tematyka obejmuje: zarządzanie stresem, aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia, równowagę między pracą a życiem prywatnym. Dodatkowo w ramach projektu, odbyły się też dwudniowe warsztaty dla pracowników pt. „Zarządzanie energią życiową w stresie”. Tydzień Zdrowia to szkolenia i warsztaty o zdrowiu, podstawowe konsultacje medyczne, czat internetowy na temat zdrowego stylu życia, konkursy i quizy dotyczące zdrowia, broszury informacyjne o aktywności fizycznej, zdrowym odżywianiu i filozofii zachowania równowagi między pracą a życiem. Projekt realizowany od 2012 r.

Firma przyjazna rowerom

Krakowska Elektrociepłownia została certyfikowana jako „Firma przyjazna rowerom”. Wybudowaliśmy kilka wiat do parkowania rowerów, oddaliśmy do dyspozycji rowerzystów szatnie z natryskami oraz narzędzia do prostych napraw i apteczki. Rozmawiamy też z operatorem krakowskiego systemu miejskiego roweru o budowie stacji w sąsiedztwie zakładu.

Kierunek Rozwój

Program „Kierunek Rozwój” jest skierowany do młodych pracowników na stanowiskach specjalistycznych, zidentyfikowanych jako osoby o wysokim potencjale do przejęcia w przyszłości roli menedżerskiej, eksperckiej lub związanej z zarządzaniem projektami. Celem programu jest zintegrowanie najlepszych pracowników z firmą, umożliwienie im wejścia na szybką ścieżkę rozwojową oraz zwiększenie ich kompetencji menedżerskich, czyli umiejętności zarządzania projektami/procesami, angażowania innych, komunikacji i współpracy, budowania własnej świadomości biznesowej. Nominacje do programu zgłaszane są w procesie Przeglądu Potencjału Pracowników. Program trwa rok, w tym czasie uczestnicy biorą udział w sesjach szkoleniowych prowadzonych przez trenerów zewnętrznych i ekspertów wewnętrznych oraz pracują w grupach nad projektami biznesowymi. Efektem tych prac są rekomendacje do projektów realizowanych w spółce. W programie wzięło udział 84 pracowników, z czego awansowano 37. Program Kierunek Rozwój działa od 2012 r.

Akademia 

Rozwój jest wymaganiem stawianym nie tylko przez rynek, ale także przez samych pracowników. Aby sprostać tym oczekiwaniom firma zorganizowała cykl szkoleń, które były częścią Akademii. Ich dobór był efektem analizy potrzeb wynikających z planów szkoleniowych pracowników. Od początku trwania projektu odbyło się 45 szkoleń poruszających 28 tematów, wśród nich: rozwijanie umiejętności miękkich (komunikacja, asertywność, radzenie sobie w stresie, radzenie sobie ze zmianą, zarządzanie konfliktem, motywowanie pracowników); wspierających codzienną pracę, jak zarządzanie sobą w czasie, prezentacje, negocjacje, obsługa klienta; posługiwanie się wybranymi aplikacjami MS Office; warsztaty ze specjalistycznego języka angielskiego (handlowy oraz z zakresu inżynierii). Akademia działa od 2013 r.

pgeenergiaciepla_site