Gdańsk, Gdynia i Sopot należą do najczystszych aglomeracji miejskich w Polsce. Średni poziom stężeń zanieczyszczeń sięga 40% poziomu dopuszczalnego, co jest uważane za wskaźnik dobrej jakości powietrza. Jednak jest jeszcze nad czym pracować. W Gdyni PGE Energia Ciepła oddział Wybrzeże wraz z samorządem i dystrybutorem ciepła OPEC zaangażowały się w akcję informacyjno-edukacyjną „Daj się ogrzać. Przyłącz się do ciepłolubnych”. W ostatnim kwartale 2016 r. dzieci i młodzież brały udział m.in. w konkursie „Ciepło sieciowe – Jak to działa w Gdyni”, a także w grze miejskiej „Ciepło w mieście”. Zabawa przybliżała mieszkańcom Gdyni tematykę miejskiej sieci ciepłowniczej i płynących z niej korzyści, pogłębiała wiedzę o zrównoważonym rozwoju i środowisku naturalnym, sprawdzała wiedzę i pozwalała miło spędzić czas. W Gdańsku, wraz z dystrybutorem ciepła GPEC spółka podejmuje działania edukacyjne dla mieszkańców. W 2016 r. rozpoczęły kampanię edukacyjną „Bądź Beztroski, podłącz się do Grupy GPEC”. Akcja obejmowała m.in. spotkania z radami dzielnic i działania w lokalnych mediach.

PGE Energia Ciepła oddział w Krakowie wraz z partnerami i samorządem miejskim prowadzi działania edukacyjne w ramach projektu „Ciepło dla Krakowa”. Partnerzy promują podłączanie się do miejskiej sieci ciepłowniczej i edukują mieszkańców na temat ekologicznego ogrzewania. Wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, krakowska elektrociepłownia organizuje w maju kampanię „Rowerowy Maj”, skierowaną do szkół podstawowych. Jej celem jest zachęcanie dzieci, rodziców i nauczycieli do codziennych dojazdów do szkoły rowerem. W Krakowie zaprosiliśmy do udziału 26 szkół podstawowych, które biorą udział w rowerowym projekcie STARS realizowanym przez Wydział Gospodarki Komunalnej od 2013 r. Kampania obejmie więc ponad 10 000 uczniów i ok. 700 nauczycieli.

KOGENERACJA od wielu lat promuje ciepło sieciowe, jako najkorzystniejszą alternatywę dla indywidualnych palenisk zarówno poprzez publikacje prasowe, szkolenia dla zarządców, spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi, jak i działania edukacyjne dedykowane mikrospołecznościom osiedli Nadodrze i Przedmieście Oławskie, gdzie występuje wysokie skupisko secesyjnych kamienic z paleniskami na paliwo stałe. Od 7 lat KOGENERACJA organizuje na Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim wydarzenia plenerowe z konkursami służące uświadamianiu zalet ciepła sieciowego, promowaniu oferty przyłączeniowej spółki i integrujące mieszkańców wokół idei likwidacji niskiej emisji. Co roku KOGENERACJA współorganizuje z Dolnośląskim Klubem Ekologicznym Konkurs Ekologiczny dla gimnazjów oraz warsztaty na terenie elektrociepłowni Wrocław dla uczniów wrocławskich szkół poświęcone ekologicznym aspektom ciepła sieciowego.

Elektrociepłownia Zielona Góra jako jedna z pierwszych w Polsce elektrociepłowni zawodowych zrezygnowała całkowicie ze spalania węgla. Energię elektryczną i ponad 90% ciepła wytwarza w bloku gazowo-parowym zasilanym gazem ziemnym ze złóż krajowych. Ciepło produkuje w nowoczesnych kotłach gazowo-olejowych. Zmiana technologii produkcji pozwoliła znacząco zredukować emisję gazów: SO o 99,9%; NO o 87,5%; CO o 79,9%. Ważnym elementem działalności spółki jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Elektrociepłownia co roku udostępnia swoje obiekty produkcyjne setkom zainteresowanych nowoczesną technologią osób. Współpracuje też z władzami miasta w zakresie działań proekologicznych, takich jak m.in. projekt e-mobility (elektryczne autobusy komunikacji miejskiej). Jest też otwarta na współpracę z zarządcami wspólnot czy właścicielami budynków, którzy zechcą skorzystać z możliwości likwidacji starych, uciążliwych źródeł ciepła na rzecz technologii przyjaznych środowisku.

PGE Toruń od lat wspiera likwidację niskiej emisji w Toruniu, ze szczególnym naciskiem na obszary Starówki i Bydgoskiego Przedmieścia, czyli dzielnic o najwyższych walorach architektonicznych, w których jednocześnie notowany jest bardzo wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. Wsparcie polega na dofinansowaniu do części nakładów poniesionych w związku z przyłączeniem istniejącego budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (np. budowa wewnętrznej instalacji odbiorczej). Ponadto angażujemy się (również w partnerstwie z miastem) w kampanie informacyjne dla mieszkańców, promujące przyłączanie obiektów do sieci ciepłowniczej jako najlepszego sposobu ograniczenia smogu w Toruniu. Program trwa od 2004 r.

pgeenergiaciepla_site