Od 2007 r. w Toruniu realizowany jest program wsparcia likwidacji niskiej emisji w dwóch zabytkowych dzielnicach Miasta (Starówka, Bydgoskie Przedmieście). Oprócz pokrycia wszystkich kosztów przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, oferowane jest jednorazowe dofinansowanie części nakładów związanych z przystosowaniem instalacji wewnętrznej budynków do przyłączenia do sieci. W latach 2007 – 2016 w ramach programu przyłączono do sieci ciepłowniczej łącznie ponad 330 budynków i lokali, na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu. Przez niemal 10 lat Spółka udzieliła klientom z tych obszarów dofinansowania na budowę instalacji wewnętrznych. Według analiz realizacja programu przyczyniła się do zmniejszania ilości wprowadzanych do atmosfery zanieczyszczeń na tych obszarach, o ponad: 24 tony tlenków siarki, 7 ton tlenków azotu, 3500 ton dwutlenku węgla, 75 ton pyłów.

Krakowska elektrociepłownia jest jednym z partnerów „Programu o Ograniczeniu Niskiej Emisji”. Dzięki wspólnym działaniom partnerów, mieszkańcy, którzy chcą zrezygnować z pieca i kotłowni węglowej, mogą liczyć na dofinansowanie. Głównym celem porozumienia jest likwidacja palenisk lokalnych jako źródła zanieczyszczenia powietrza w Krakowie oraz eliminacja zatruć tlenkiem węgla. Bardzo aktywnie działamy też pomagając w wymianie piecyków gazowych na ciepłą wodę użytkową z sieci ciepłowniczej. Podpisaliśmy w tym celu kilkanaście umów kompleksowych z krakowskimi spółdzielniami mieszkaniowymi. Udało nam się już zlikwidować 25 tysięcy piecyków w 500 budynkach wielorodzinnych.

KOGENERACJA czynnie wspiera realizację Programu KAWKA – miejskiego programu likwidacji niskiej emisji we Wrocławiu. W inwestycjach realizowanych w latach 2014-2018 KOGENERACJA udzieliła wsparcia finansowego i organizacyjnego przy budowie węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych w 27 budynkach wspólnot mieszkaniowych przyłączonych do sieci ciepłowniczej. W związku w uchwaleniem przez Gminę Wrocław programu dotacji do inwestycji polegających na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, KOGENERACJA kontynuuje współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i zarządcami i kontynuuje ofertę sfinansowania budowy węzła cieplnego oraz dofinansowania kosztów budowy instalacji wewnętrznych w całym budynku wraz z zawarciem umowy bezpośredniej sprzedaży ciepła. Szeroki zakres oferty marketingowej wspierającej przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej pozwolił na zrealizowanie w 2017 roku 61 projektów o łącznej mocy 15,67 MW zarówno z terenu Wrocławia, jak i Gminy Siechnice.

pgeenergiaciepla_site