Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni wspierają ochronę bioróżnorodności poprzez reintrodukcję sokołów wędrownych. Na kominie elektrociepłowni w Gdyni zamieszkała para tych ptaków, która, dzięki staraniom pracowników i Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ”, zyskała nowe gniazdo, zaopatrzone w kamery do podglądu online. Komunikacja została zbudowana wokół kluczowych momentów z życia sokołów: nadanie imion, złożenie jaj, obrączkowanie. Na YouTube opublikowano ok. 6 tys. filmików z życia ptaków. W maju na stronę podglądu weszło ponad 212 tys. internautów.   

W Krakowie od wielu lat prowadzony jest kompleksowy program ochrony bioróżnorodności. Zmieniono zasady koszenia i pielęgnacji terenów zielonych w celu ochrony owadów, pobudowano kładki i pryzmy dla płazów, klatki lęgowe dla pustułek i innych występujących na terenie zakładu ptaków. W 2016 roku powstała też specjalna ścieżka edukacyjna prezentująca nasze wysiłki osobom odwiedzającym firmę. Praktyka od 2015 r.

pgeenergiaciepla_site