1. RESPECT Index jest zestawieniem spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Publikowany jest od 2009.

W 2017 r. KOGENERACJA już po raz ósmy z rzędu znalazła się w gronie spółek odpowiedzialnych społecznie. Wrocławska spółka jako pierwsza na Dolnym Śląsku dołączyła do Respect Index w styczniu 2012 r.

2. Ranking Odpowiedzialnych Firm

Od 2014 r. spółka bierze udział w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ranking jest zestawieniem największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), prowadzonym od 2007 r. Od 2014 r. Firma zajmowała kolejno następujące miejsca:

  • w 2014 r. zajęła 22. miejsce
  • w 2015 r. zajęła 13. miejsce
  • w 2016 r. zajęła 15. miejsce
  • od 2017 r. PGE Energia Ciepła bierze udział w rankingu w ramach Grupy Kapitałowej PGE

3. Listki CSR tygodnika Polityka są przyznawane przedsiębiorstwom za prowadzenie działalności w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Inicjatywa działa od 2011 roku.

W 2015 r. i 2016 r. Spółka otrzymała Srebrny Listek CSR, a KOGENERACJA Biały Listek CSR.