Streszczenie Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłów rezerwowo-szczytowych w Elektrociepłowni Lublin Wrotków

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Oświadczenie PGE Energia Ciepła S.A. o rozliczeniach z podmiotami rajowymi

pgeenergiaciepla_site