Polskie Centrum Akredytacji przyznało Wydziałowi Laboratorium w Oddziale w Szczecinie Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego.

Certyfikat ten potwierdza spełnianie wymagań normy PN – EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zakres akredytacji obejmuje badania chemiczne paliw stałych i odpadów oraz badania właściwości fizycznych paliw stałych. Korzyści z akredytacji są dwojakie: dla akredytowanej jednostki oznaczają formalne potwierdzenie jej kompetencji, międzynarodową uznawalność wyników i przewagę konkurencyjną, natomiast dla konsumentów to zaufanie do jakości i bezpieczeństwa usług, wiarygodne i precyzyjne wyniki pomiarów,  badań oraz rzetelna informacja.