GDAŃSK
INSTALACJA ODSIARCZANIA
NAKŁADY FINANSOWE:200 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:300 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:SOx redukcja o 80%
PYŁ:redukcja o 59%
INSTALACJA ODAZOTOWANIA
NAKŁADY FINANSOWE:73,2 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:150 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:NOx redukcja 63%
GDYNIA
INSTALACJA ODSIARCZANIA
NAKŁADY FINANSOWE:158 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:250 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:SOx redukcja o 75%
PYŁ:redukcja o 58%
WROCŁAW
INSTALACJA ODSIARCZANIA
NAKŁADY FINANSOWE:220 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:300 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:SOx redukcja o 76%
PYŁ:redukcja o 25%
INSTALACJA ODAZOTOWANIA
NAKŁADY FINANSOWE:119,5 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:150 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:NOx redukcja o 31%
KRAKÓW
INSTALACJA ODSIARCZANIA
NAKŁADY FINANSOWE:250 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:450 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:SOx redukcja o 93,6%
PYŁ:redukcja o 80%
INSTALACJA ODAZOTOWANIA
NAKŁADY FINANSOWE:145 mln PLN (pierwszy etap – bloki 3 i 4)
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:300 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:NOx redukcja 61%
RYBNIK
INSTALACJA ODSIARCZANIA
NAKŁADY FINANSOWE:385,8 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:700 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:SOx redukcja o 65%
PYŁ:redukcja o 19%
INSTALACJA ODAZOTOWANIA
NAKŁADY FINANSOWE:300 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:500 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:NOx redukcja 44%
pgeenergiaciepla_site