Projekt budowy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w aktywach PGE Energia Ciepła był częścią większego Programu Inwestycyjnego, którego koszt oszacowano na ponad 3 miliardy złotych. Kluczową ideą projektów odsiarczania (DESOX) i odazotowania (DENOX) było dostosowanie naszych bloków energetycznych do nowych wymagań europejskich w zakresie emisji tlenków siarki i tlenków azotu (Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych – IED) i podniesienie ich efektywności operacyjnej. Instalacje odsiarczania i odazotowania spalin zwiększą długookresowo bezpieczeństwo energetyczne w swoich regionach, a także, co ważne, poprawią jakość powietrza w miastach. Program DESOX DENOX objął aktywa wytwórcze znajdujące się we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Gdyni i Rybniku.

pgeenergiaciepla_site