Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w zakładach produkcyjnych PGE Energia Ciepła

Projekt budowy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w aktywach PGE Energia Ciepła był częścią większego Programu Inwestycyjnego, którego koszt oszacowano na ponad 3 miliardy złotych. Kluczową ideą projektów odsiarczania (DESOX) i odazotowania (DENOX) było dostosowanie naszych bloków energetycznych do nowych wymagań europejskich w zakresie emisji tlenków siarki i tlenków azotu (Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych – IED) i podniesienie ich efektywności operacyjnej. Instalacje odsiarczania i odazotowania spalin zwiększą długookresowo bezpieczeństwo energetyczne w swoich regionach, a także, co ważne, poprawią jakość powietrza w miastach. Program DESOX DENOX objął aktywa wytwórcze znajdujące się we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Gdyni i Rybniku.

GDAŃSK
INSTALACJA ODSIARCZANIA
NAKŁADY FINANSOWE:200 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:300 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:SOx redukcja o 80%
PYŁ:redukcja o 59%
INSTALACJA ODAZOTOWANIA
NAKŁADY FINANSOWE:73,2 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:150 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:NOx redukcja 63%
GDYNIA
INSTALACJA ODSIARCZANIA
NAKŁADY FINANSOWE:158 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:250 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:SOx redukcja o 75%
PYŁ:redukcja o 58%
WROCŁAW
INSTALACJA ODSIARCZANIA
NAKŁADY FINANSOWE:220 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:300 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:SOx redukcja o 76%
PYŁ:redukcja o 25%
INSTALACJA ODAZOTOWANIA
NAKŁADY FINANSOWE:119,5 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:150 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:NOx redukcja o 31%
KRAKÓW
INSTALACJA ODSIARCZANIA
NAKŁADY FINANSOWE:250 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:450 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:SOx redukcja o 93,6%
PYŁ:redukcja o 80%
INSTALACJA ODAZOTOWANIA
NAKŁADY FINANSOWE:145 mln PLN (pierwszy etap – bloki 3 i 4)
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:300 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:NOx redukcja 61%
RYBNIK
INSTALACJA ODSIARCZANIA
NAKŁADY FINANSOWE:385,8 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:700 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:SOx redukcja o 65%
PYŁ:redukcja o 19%
INSTALACJA ODAZOTOWANIA
NAKŁADY FINANSOWE:300 mln PLN
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT:500 osób
EFEKT ŚRODOWISKOWY:NOx redukcja 44%
pgeenergiaciepla_site