Podstawowe informacje o spółce:

PGE Energia Ciepła S.A.

ul. Złota 59
Budynek Skylight, piętro 12.
00-120 Warszawa
tel. 22 55 65 300/01
e-mail: sekretariat.pgeec@gkpge.pl

NIP: 642-000-06-42
REGON: 273204260

PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013479. Posiada kapitał zakładowy: 2 501 281 240,00 zł, opłacony w całości. 100% akcjonariuszem PGE Energia Ciepła S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Zaktualizowano 26.11.2021 przez Katarzyna Antczak