logo_90_lecie_20_02_2020_bydgoszcz_kolor_400px.jpg

W 2019 roku minęło 90 lat od momentu, gdy pracę rozpoczęła najstarsza z bydgoskich elektrociepłowni – dawna Elektrownia Jachcice, a obecnie należąca do Grupy PGE Elektrociepłownia Bydgoszcz I.

Jako pierwsza w mieście wytwarzała prąd zmienny, a po gruntownej przebudowie, w latach 60-tych ubiegłego wieku, zaczęła dostarczać parę technologiczną dla zakładów przemysłowych oraz ciepło i wodę użytkową do bydgoskich mieszkań i instytucji.

W latach siedemdziesiątych do EC I dołączyły kolejne bydgoskie elektrociepłownie. W 1970 roku rozpoczęła produkcję największa z nich - Elektrociepłownia Bydgoszcz II (EC II). Usytuowana w bydgoskim Łęgnowie stanowi do dziś główne źródło zaopatrzenia miasta w ciepło i energię elektryczną. Dwa lata później do przedsiębiorstwa dołączyła, jako EC III, elektrociepłownia przemysłowa Zakładów Chemicznych „Zachem”. Jej koncesjonowana działalność trwała do 2016 roku. Warto wspomnieć, że w 1985 roku, w ramach Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz, rozpoczęła funkcjonowanie nowo wybudowana Elektrociepłownia „Toruń-Grębocin”. W 1993 roku odłączyła się ona od macierzystej firmy i obecnie funkcjonuje jako spółka zależna PGE Energia Ciepła S.A.

Bydgoskie elektrociepłownie również wchodzą w skład PGE Energia Ciepła – spółki z Grupy Kapitałowej PGE, która jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt i mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 609 km.

Obecnie PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, mając dwie jednostki produkcyjne, prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Ciepło i energia elektryczna produkowane są w skojarzeniu, nazywanym inaczej procesem kogeneracji. To niezwykle korzystne dla środowiska rozwiązanie, ponieważ daje możliwość uzyskania wysokiej, przekraczającej 80% sprawności wytwarzania. Pozwala także zmniejszyć zużycie paliwa i znacząco obniżyć emisję zanieczyszczeń.

1928-01-10-agregat-pradotworczy-diesel-450-kwx.jpg

Podsumowując dorobek minionych lat, należy wspomnieć o największych inwestycjach bydgoskich elektrociepłowni. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem kraju na energię elektryczną, w 1999 roku nastąpiło oddanie do eksploatacji turbozespołu TG-5, który umożliwił produkowanie większej ilości energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem. Do znacznego wzrostu produkcji energii elektrycznej, szczególnie w sezonie letnim oraz dużego uniezależnienia pracy EC II od zmienności poboru ciepła przyczyniło się oddanie turbozespołu TG-2 w 2002 roku.

- Strategia inwestycyjno-remontowa zawsze była i jest ukierunkowana na osiągnięcie dwóch podstawowych celów: poprawę sprawności wytwarzania oraz zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego - mówi Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

W wyniku postępu technologicznego oraz osiągnięć informatycznych możliwe było zastosowanie nowych technologii do sterowania urządzeniami energetycznymi. Efektem tego było uruchomienie, pod koniec lat 90-tych, na terenie EC II nowej nastawni CDC (Centralnej Dyspozytorni Ciepła), z której obecnie, za pomocą systemu OVATION, monitorowana jest praca wszystkich kotłów i turbin.

W 2015 roku, dla kotłów OP-230 nr 3 i 4 wybudowano instalację odsiarczania spalin, która w 2018 roku została rozbudowana o instalacje redukcji emisji dwutlenku siarki oraz pyłu. W tym samym roku zakończono budowę instalacji odazotowania spalin, która zapewniła redukcję tlenków azotu przy spalaniu paliwa podstawowego. Realizując zadania wynikające z nowo koncesjonowanej działalności Oddziału - dystrybucji energii elektrycznej, budowana jest obecnie elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo–Technologicznego w Bydgoszczy.

- Obserwując zmienną sytuację na rynku energetycznym w Polsce i na świecie, możemy z dumą powiedzieć, że będąc w strukturach Grupy Kapitałowej PGE, dysponujemy obecnie większymi możliwościami dostępu do kapitału na niezbędne inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe - mówi dyrektor Wojciech Dobrak. - Przynależność do PGE Energia Ciepła, która jest największą firmą na rynku ciepła w Polsce, daje Oddziałowi szansę na osiągnięcie lepszej pozycji rynkowej oraz większy dostęp do nowoczesnych technologii.

Kalendarium Elektrociepłowni Bydgoskich

1929 r.Uruchomienie Elektrowni Jachcice
1956 r.Uruchomienie Elektrociepłowni Zakładów Chemicznych EC III
1963 r. - 1967 r.Przebudowa Elektrowni Jachcice na Elektrociepłownię
1970 r.Uruchomienie Elektrociepłowni Bydgoszcz II
1971 r. Powstanie Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz
1978 r. - 1985 r.Budowa Elektrociepłowni „Toruń-Grębocin”
1979 r.Uruchomienie części ciepłowniczej Elektrociepłowni Bydgoszcz
1989 r.Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego „Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz”
1993 r.Wydzielenie ze struktury ZEC Bydgoszcz „Elektrociepłowni „Toruń-Grębocin”
1994 r.Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz jednoosobową spółką Skarbu Państwa
1999 r.Uruchomienie turbozespołu TG-5 w EC II
2002 r.Uruchomienie turbozespołu TG-2 w EC II
2002 r.powstanie spółki-córki „MEGAZEC” Sp. z o.o.
2002 r.Wręczenie Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania
2007 r.Przeniesienie akcji ZEC Bydgoszcz S.A. na rzecz Elektrowni Szczytowo-Pompowe S.A.
2008 r.dołączenie do Grupy Kapitałowej PGE i zmiana nazwy na: PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
2009 r. Proces konsolidacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
2009 r. Przeniesienie akcji PGE ZEC Bydgoszcz S.A. na rzecz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
2010 r.utworzenie Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
2016 r.zakończenie działalności koncesjonowanej Elektrociepłowni Bydgoszcz III
2019 r.

przeniesienie w ramach Grupy PGE Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz ze Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. do Spółki PGE Energia Ciepła S.A. jako Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

 

pgeenergiaciepla_site